• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Zřícenina hradu Dražice by mohla ukrývat archeologické předměty

  25.9.2023
  Simona Knotková

  Středočeští krajští archeologové by mohli v budoucnu další archeologické artefakty ukládat do depozitáře v bývalé sýpce zříceniny hradu Dražice na Mladoboleslavsku.

  Ústav archeologické památkové péče středních Čech nyní využívá pro uchování nálezů depozitář v blízkých Benátkách nad Jizerou, jeho kapacity jsou ale naplněné téměř z 95 procent. Středočeský kraj aktuálně jedná o nákupu zříceniny včetně špejcharu od soukromého majitele.

  „Množství artefaktů, které nacházíme například při dopravních stavbách, poslední roky narůstá. Snažíme se je uchovávat pro další generace, protože později s vývojem vědy a nových metod z nich bude možné získat mnohem víc informací než dnes,“ uvedla ředitelka ústavu Irena Benková.

  Současný depozitář na uchovávání archeologických artefaktů sídlí v Benátkách nad Jizerou také v budově takzvaného špejcharu. Jsou v něm předměty ze zhruba třicetileté činnosti ústavu. Jedná se o pravěké až novověké archeologické nálezy z celého regionu, od pazourků po kameninu, převážně keramické zlomky, kosti a kamenné nástroje. „Vyzkoušeli jsme si, že tento typ budovy je pro naše nálezy vhodný. Původně uskladňované obilí jsme zaměnili za archeologické nálezy. Využití špejcharu v blízkých Dražicích by bylo ideální, jak s ohledem na blízkost, tak na možnost využívat stejný tým zaměstnanců,“ vysvětlila Benková. Do budoucna by podle ní bylo možné propojit některé aktivity s torzem středověkého hradu. „Získali bychom kulisu na prezentaci naší práce, záchranné archeologické výzkumy provádíme i ve středověkých centrech středočeských měst,“ doplnila Benková. Prostor by se podle ní v budoucnu mohl využívat i ve spolupráci s dalšími muzei pro kulturní a vzdělávací akce.

  O nákupu památkově chráněného objektu zříceniny nyní musí rozhodnout Středočeský kraj. „Pokud ji pro nás kraj do majetku získá, bude samozřejmě třeba rekonstrukce a dobudování interiéru pro práci v depozitáři,“ řekla Benková. Špejchar má opravenou střechu, interiéry ale vyžadují další zásahy.

  Zřícenina hradu Dražice ze 13. století leží na okraji obce Dražice na ostrohu nad řekou Jizerou zhruba tři kilometry od Benátek nad Jizerou. Od konce 16. století byl hrad opuštěný. Dochovaly se zbytky hradních zdí a hradní kaple. Nákup dražické zříceniny zvažovalo letos na jaře už město Benátky nad Jizerou. Soukromý majitel ji nabízel za 6,2 milionu korun. Město ale od záměru upustilo.

  Ústav archeologické památkové péče středních Čech je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Jeho účelem je ochrana a záchrana archeologického kulturního dědictví středních Čech. Hlavní náplní práce jeho zaměstnanců jsou takzvané záchranné archeologické výzkumy, ale velkou část své činnosti věnují i prezentaci výsledků výzkumů pro veřejnost formou výstav, publikací a edukačních programů.

  Zdroj: ČTK  Nepřehlédněte