• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Zvěčnil roubené chalupy Českého ráje. Výtvarník Antonín Chmelík se narodil před 100 lety

  25.2.2024
  Fefík

  Do 1. března bude ve Vlastivědném muzeu v Železnici na Jičínsku výstava připomínající 100. výročí narození malíře Antonína Chmelíka.

  Antonín Chmelík se narodil se 5. února 1924 ve Žďáru u Kumburku. vyučil se knihařem, později pracoval jako modelář plastických map v Zeměměřičském družstvu Geoplan v Nové Pace. Od roku 1954 působil jako kreslič map v Kartografii n. p. Praha. Zájem o kreslení od dětských let do dovedl až do Výtvarné školy v Praze na Hollarově náměstí. Žil v pražském Břevnově.

  V roce 1949 došlo v Chmelíkově životě k důležité události – tehdy ho upozornil Jan Morávek, archivář Pražského hradu, společně s akademikem Zdeňkem Wirthem, že by bylo třeba kresbou dokumentárně zachytit staré roubené chalupy v okolí Žďáru a přilehlých vesnicích. Většina jich byla v takovém stavu, že hrozila zkáza.

  V letech 1959 až 1967 zvěčnil všechny roubené chalupy Bradlecké Lhoty, Syřenova, Újezdce, Žďáru u Kumburku a Nové Vsi nad Popelkou. Tyto kresby se staly součástí místních kronik. Během dvaceti let zdokumentoval Antonín Chmelík více než 300 objektů lidového stavitelství, z nichž mnohé již neexistují nebo jsou přestavěny.

  Pro expozici Městského muzea v Lomnici nad Popelkou zhotovil v letech 1975–78 kopie 11 listů Lomnického kancionálu z let 1578–83, který se nachází v pražském Klementinu.

  V letech 1971–72 zachytil Antonín Chmelík pro Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV v Praze ve svých kresbách 20 roubených staveb z okolí Lomnice nad Popelkou jako součást dokumentace lidového stavitelství severovýchodních Čech. Jako výraz uznání za tuto dokumentační činnost zařadil Josef Vařeka Antonína Chmelíka do Slovníku lidového stavitelství, který vyšel ve Státním nakladatelství technické literatury v roce 1981 v Praze.

  Bývalá vápenka představuje sedm století krkonošských osudů

   

  V roce 1972 vznikla dokumentačně cenná perokresba bývalých dřevěných domů na náměstí v Lomnici nad Popelkou jako součást pamětního tisku k výstavě – Historická Lomnice nad Popelkou.

  Soubor svých kreseb vystavoval Antonín Chmelík v roce 1967 v Nové Vsi nad Popelkou. V Městském muzeu v Lomnici uskutečnil výstavy v letech 1971, 1974, 1979, u příležitosti šedesátin v roce 1984, poslední výstava se konala v roce 1999 čtyři roky po jeho smrti. Antonín Chmelík vystavoval také v Jičíně, Starých Hradech u Libáně, v Železnici, Syřenově a dalších místech.

  Druhou stránku kreslířské tvorby Antonína Chmelíka (kromě dokumentace lidového stavitelství) představuje vlastivědná výtvarná činnost (kresby hradů, zámků, pohledy do krajiny, ilustrace písní, pozvánky, diplomy).

  Antonín Chmelík zemřel 29. května 1995 v Praze. Chmelíkova manželka Miroslava věnovala po jeho smrti část pozůstalosti lomnickému muzeu a druhou část Památníku národního písemnictví ve Starých Hradech u Libáně.

  Zdroje: webové stránky Nové Vsi nad Popelkou; Bohuslav a Yvona Benčovi: Významné a zajímavé osobnosti Novopacka; V. Mikule, Lomnické noviny 1/2004  Nepřehlédněte