• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Přeplněné školky čeká lítý boj. Od roku 2020 musí přijmout i batolata

  22.11.2017
  Andrea Cerqueirová

  Od 1. září 2017 byl – na základě novely školského zákona – zaveden povinný poslední ročník v zařízeních, která poskytují předškolní vzdělávání. Týká se to dětí, kterým bylo nejpozději k 31. srpnu pět let. Ministerstvo školství upřesňuje, že povinnost se primárně plní v mateřských školách v rozsahu čtyř hodin denně. Zákon umožňuje například i individuální vzdělávání. Od září je taktéž pro děti od čtyř let garantováno místo ve spádové mateřské škole. Obce musí zajistit podmínky pro jejich vzdělávání. Na severu Prahy a severně od ní to zvládají dobře.

  Podle ministerstva školství bude prognóza na rok 2018/19 až po zpracování letošních statistických dat, a to pravděpodobně v průběhu ledna. „Pokud jde o srovnání kapacit s počtem dětí, které mají povinnost docházet do mateřské školy nebo nárok na místo v mateřské škole (4- a 5letí + 6letí s odkladem povinné školní docházky), pak by kapacity měly být více než dostačující ve všech okresech. Pokud se dostavily tyto děti k zápisu do své spádové mateřské školy, byly přijaty,“ uvedlo ministerstvo na dotaz Našeho REGIONU.

  Lokální problémy nelze vyloučit

  „Pokud by byl zájem o vzdělávání v mateřských školách u 2- a 3letých (to povinné ani garantováno není – pozn. red.) podobný jako v předchozích letech, možné problémy s kapacitami by se mohly předpokládat přibližně ve 32 okresech (zejména v Praze, Středočeském kraji, Ústeckém kraji, Plzni, Brně a okolí, případně na Ostravsku). Lokální problémy ale samozřejmě nelze vyloučit nikde,“ dodalo ministerstvo. Zajištění kapacit v mateřských školách je v kompetenci jejich zřizovatelů. Na základě vládního materiálu týkajícího se podpory kapacit mateřských a základních škol se nejen ministerstvo školství snaží zřizovatelům v budování těchto kapacit pomoci.

  Kupříkladu na Praze 13 se od září otevřelo pět nových tříd mateřské školy U Stromu, na jejich vznik přispělo právě ministerstvo školství, a to částkou 25,5 milionu korun. Prostory pro výuku 137 dětí vznikly celkovou rekonstrukcí bývalého sportcentra. Pro děti od 3 do 6 let je určeno 56 míst, zbytek kapacit je pro 2-3leté děti.

  Školky myslí dopředu

  A jak se s novou legislativou vypořádávají městské části severu Prahy či blízké mimopražské obce? Různě, ale zvládají to. Některé jsme oslovili. „Naše městská část Praha-Čakovice (zahrnující Čakovice, Miškovice a Třeboradice) je zřizovatelem tří mateřských škol. S ohledem na to, že jsme od září 2017 otevírali novou mateřskou školu (pobočku MŠ Čakovice III), neřešili jsme, v souvislosti s úpravou legislativy,žádný kapacitní problém,” odpověděl na náš dotaz první zástupce starosty Čakovic Jiří Vintiška.

  Další dvě třídy mateřské školy by měly být v příštím roce postaveny v městské části Praha-Vinoř. Ve zpravodaji městské části to uvádí její starosta František Švarc. „V mateřských školách v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi jsou předškolní děti umísťovány přednostně, to znamená, že jsou umístěny všechny děti, které dosáhnou předškolního věku,“ uvedla pro Náš REGION referentka odboru školství brandýsko-staroboleslavského místního úřadu Miluše Vondráčková.

  Dostatečnou kapacitu mateřských škol má i město Čelákovice. „Město zřizuje jako své příspěvkové organizace tři mateřské školy s kapacitou cca 470 míst. Díky otevření nové mateřské školy Sluníčko k datu 4. září 2017, kterou navštěvuje 45 dětí, jsme vyhověli žádostem všech rodičů o umístění dětí do mateřské školy, za předpokladu splnění zákonných podmínek. V Čelákovicích jsou umístěny i děti dvouleté, právě díky otevření nové mateřské školy, takže novela zákona nám žádné potíže nezpůsobila. Na umisťování dětí ve věku 2-6 let v mateřských školách jsme připraveni v tříletém předstihu,” odpověděl námmístostarosta Čelákovic Petr Studnička. Ve městě podle jeho slov zároveň působí dvě soukromé mateřské školy – Větrníček a Ekolandia.

  Městská část Prahy Klánovice myslí už na rok 2020, kdy bude muset být garantováno místo pro dvouleté děti, jejichž rodiče projeví zájem, navyšují tam kapacitu mateřské školy o pětadvacet míst právě pro nejmenší, vyřešili to přístavbou ke stávající budově. Našemu REGIONU to řekl starosta Klánovic Ferdinand Polák. O slavnostním otevření přístavby k mateřské škole přinášíme samostatný článek.  Nepřehlédněte