1. února přestanou platit poslední papírové dálniční známky

Od prvního února už budou na českých dálnicích platit pouze elektronické dálniční známky. S koncem platnosti celoročních papírových kupónů pro rok 2020 tak skončí i jejich 25letá éra – české dálnice jsou zpoplatněny od roku 1995. Letos se platí na 955 kilometrech.

Elektronické známky fungují na principu videotollingu, tedy sní­mání espézetky kamera­mi umístěnými na mýt­ných branách nebo jiných místech v okolí dálnic. Záznam se ná­sledně porovnává s data­bází vozidel, za která byl uhrazen poplatek či na která byla oznámena osvobození. Policie ČR a Celní správa ČR, které zaplacení poplatku kont­rolují, tak obratem získa­jí informaci, zda má kon­krétní vozidlo platnou známku nebo je osvobo­zené. Systém umí auto­maticky odlišit i náklad­ní vozidla a autobusy, či auta, která jsou při splně­ní určitých podmínek od poplatku osvobozena au­tomaticky (např. elektro­mobily s „EL“ značkou).

Elektronická dálniční známka tedy fyzicky ne­existuje, není to žádné zařízení, čip či krabička, kterou mají nákladní auta nad 3,5 t pro fungo­vání mýta. Jde o virtuál­ní záznam v elektronic­kém systému. Velkou výhodou oproti papíro­vým kupónům je, že v případě silniční kontroly u sebe řidič nemusí mít potvrzení o koupi. Vše je již zaznamenáno v systému, k němuž bude mít kontrola přístup.

Nákup elektronicky, na poště nebo na pumpě

Zákon stanovuje, že povinnost pořídit si elek­tronickou známku platí „pro motorová vozidla nejméně se čtyřmi koly, jejichž nejvyšší povolená hmotnost činí 3,5 tuny, která chtějí použít zpo­platněný úsek dálnice“. Na přípojná vozidla a mo­tocykly se povinnost ne­vztahuje. Existuje však poměrně velká skupina vozidel, která jsou od dál­ničního poplatku osvo­bozena. Jde především o auta s ekologickým po­honem a podobně. Jejich seznam je na stránkách e-dalnice.cz.

Elektronickou známku je možné koupit na inter­netu v e-shopu edalnice.cz, nebo si ji řidiči mohou vyřídit osobně na poboč­kách České pošty a čer­pacích stanicích EuroOil. I zde probíhá nákup elek­tronicky, ovšem obsluha na přepážce nebo poklad­ně v tomto případě sama zadá nadiktované údaje do systému. Na dálnicích v okolí hraničních pře­jezdů jsou k dispozici i samoobslužné kiosky.

Při nákupu elektronic­ké známky přes libovol­ný prodejní kanál je vý­sledkem vždy to, že řidič obdrží Potvrzení o úhra­dě časového poplatku. Při nákupu v e-shopu a plat­bě kartou si ho může ři­dič v závěrečné rekapitu­laci stáhnout a také ho dostane do e-mailu (po­kud ho zadá). Při nákupu bankovním převodem dostane řidič potvrzení o úhradě po spárování platby do e-mailu (pokud ho zadá). Při vyřízení na pokladně, přepážce nebo v samoobslužném kiosku dostane řidič vytištěné potvrzení o úhradě a může hned vyrazit.

Údaje potřebné k nákupu známky

Pro nákup známky sta­čí zadat stát, kde bylo vo­zidlo registrováno, státní poznávací značku, druh požadované elektronické známky (10 dní, 30 dní, roční) a počátek platnosti elektronické známky. Ten je možné nastavit podle druhu známky až tři měsíce od okamžiku zakoupení.

Pro obdržení potvrzení o úhradě při nákupu on­line, je třeba zadat ještě e-mail, telefonní číslo je pak nutné pro upozorně­ní na blížící se konec platnosti elektronické známky.

PR

Dnes, 04:00
Vláda schválila pro březen a duben zvýšení nemocenské ze 60 na sto procent výdělku a...
Dnes, 04:00
Karel Habětínek byl právníkem, docentem vídeňské univerzity, kde zastával i funkci děkana, kromě toho byl...
Včera, 15:35
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
Včera, 15:35
Domovina palem je sice v tropech a subtropech, ale některé lze pěstovat i v našich...
Včera, 14:58
Autoservisy dnes přes zpřísněné vládní omezení otevřely. Předávání vozů se zákazníky však probíhá mimo provozovny...
Včera, 13:25
Každou sekundu zde shoří sedm set milionů tun vodíku. Popelem je hélium a nepatrný, nicotný...
Včera, 11:33
V pátek schválená protiepidemická opatření nebudou pro výrazné zlepšení situace stačit, uvádí Centrum pro modelovaní...
Včera, 11:15
Skákavka, pavouk, který kromě naprosto dokonalých očí, které mu dopřávají jeden z nejlepších zraků mezi...
Včera, 10:41
Sám prošel Jedličkovým ústavem jako žák a po absolvování vysoké školy se do něj vrátil...
Včera, 08:30
Čtrnáctkrát trestaný recidivista se chodíval do třešňového sadu obnažovat před dětmi často. Když ale narazil...
Včera, 07:00
Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) vyzval ke sdílené solidaritě mezi lidmi. Na CNN Prima News...
Reklama