3 typy matek, které nejčastěji vychovávají vrahy. Nepatříte mezi ně?

10.10.2021
Simona Knotková

„Vrahem se nikdo nerodí, jedinci, kteří jsou schopni zabít druhého, vznikají během složitého a zdlouhavého procesu, ve kterém hraje roli řada faktorů, jednotlivců, skupin a institucí,“ říká profesorka kriminologie z Birmingham City University Elizabeth Yardley. Podle ní jsou to potom právě matky, která vývoj dítěte ovlivňují větší měrou než otcové. Přečtěte si, zda samy nepatříte mezi ženy, které nejčastěji vychovávají pozdější zločince.

I když moderní společnost bojuje proti zažitým genderovým stereotypům, matky jsou stále brány jako hlavní vychovatelé a pečovatelé, kteří se nejvíce podílí na formování mladého jedince. U matek vrahů doktorka Elizabeth Yardley vypozorovala zejména tyto tři problematické typy: antimatky, nadmatky a pasivní matky.

Masový vrah zabil 69 lidí, přesto byl uznán svéprávným

Antimatky jsou ženy, které vyrůstaly v nezdravém rodinném prostředí. Během svého dětství mohly zažít týrání či zanedbání ze strany rodičů a prožité trauma si přenáší do pozdějšího života. Zatímco většina z nich ubližuje sobě, některé z nich opakují cyklus a samy se stávají nenáviděnými agresory, které ubližují svým dětem.

V pořádku není ani opačný extrém – nadmatky. Tyto ženy nejčastěji pochází ze stabilních a „tradičních“ poměrů. Už v raném věku vnímaly očekávání rodiny a společnosti ohledně jejich mateřské role. O své potomky se až úzkostlivě starají a snaží se jim řídit celý jejich život. Přehnaná starostlivost a ochrana se podepisuje na vývoji potomka, který se stále víc liší od svých vrstevníků, což vede k tomu, že ho matka ještě více brání před kontaktem s okolním světem.

Předobraz „hrdinů“ filmů Psycho nebo Mlčení jehňátek. Který sériový vrah inspiroval nejvíce filmařů?

Pasivní matky jsou pro změnu tiché a nečinné ženy, který stejný přístup uplatňují i ve výchově potomků. Když některé z jejich dětí začne překračovat morální a společenská pravidla nebo porušovat zákon, namísto okamžitého řešení problém jednoduše zametou pod kobereček a dělají, že neexistuje. Doufají, že se jedná pouze o přechodnou fázi a potomek z toho jednou vyroste. Ve skutečnosti si svou apatií a pasivitou pěstují doma budoucího kriminálníka.

Zdroj: The Huffington PostNepřehlédněte