Absence silničního okruhu Ruzyně-Suchdol a Suchdol-Březiněves tíží Břevnov

1.9.2019
Andrea Cerqueirová

„Stavební povolení před započetím budování tunelu Blanka v roce 2006 stanovilo mimo jiné podmínku, že stavby Pražského okruhu č. 518 Ruzyně-Suchdol a č. 519 Suchdol-Březiněves musí být dány do provozu nejpozději se zprovozněním staveb Městského okruhu Myslbekova – Prašný most a Prašný most – Špejchar,“ napsal občan a bývalý zastupitel Prahy a Prahy 6 Ivan Hrůza v interpelaci adresované náměstkovi pražského primátora Adamu Scheinherrovi. Připomněl, že výstavba zmíněných úseků silničního okruhu kolem Prahy nebyla dosud zahájena a je nadále předmětem odkladů.

Ne dálniční křižovatce pro tranzit, varovala lékařka z Horních Počernic

Imise a hladiny hluku

Zdůraznil, že po zprovoznění Tunelového komplexu Blanka extrémně narostl provoz na komunikacích Prahy 6, zejména na Břevnově, přičemž se výrazně zhoršila situace především lidí žijících v okolí frekventované Patočkovy ulice. Požádal o obnovení a zveřejňování měření imisí a hladiny hluku v této oblasti. „Současně požaduji zveřejnění informací o tom, jak jsou plněny podmínky stavebního povolení a zkušebního provozu Tunelového komplexu Blanka. Žádám o zahájení přípravných prací k výstavbě Břevnovské radiály v podzemní variantě,“ dodal.

ŘSD uvolnilo vizualizace Pražského okruhu v úseku Běchovice

Město připravuje další opatření

Odpověď přišla písemně. Náměstek primátora Scheinherr v ní mimo jiné uvádí, že „postup realizace stavby Tunelového komplexu Blanka a přijatá organizační a dopravní opatření umožnily zachování požadovaných dopravních vztahů a dopravní dostupnosti ve stavbou dotčeném území“. „Nicméně s ohledem na zjevný nárůst intenzit v ulici Patočkova připravuje hlavní město Praha realizaci dalších opatření za účelem minimalizace negativních vlivů dopravy na životní prostředí v dotčené oblasti,“ napsal mimo jiné.Nepřehlédněte