Ne dálniční křižovatce pro tranzit, varovala lékařka z Horních Počernic

26.6.2019
Andrea Cerqueirová

V rámci ústních interpelací na květnovém jednání pražského zastupitelstva uvedl opoziční zastupitel a někdejší primátor Bohuslav Svoboda (ODS), že by měly zaznít i hlasy z příměstských částí, týkající se dopravní zátěže. „Všechny názory mají zaznít tak, aby se správně rozhodovalo,“ uvedl a svou interpelaci věnoval hlasu lékařky Táni Bretyšové. „Chceme zpátky vrátit do děje jednání o Pražském okruhu, respektive o vnucení tranzitní kamionové dopravy do centra, respektive do Prahy. Jsem tu za lékaře, jsem tu i jako občan Horních Počernic, kdy je to jedna z okrajových částí, kterých se nejvíce týká vysoce závažné znečištění, které by mohlo vzniknout v případě schválené stávající uznávané, respektive uvažované dopravní tepny,“ uvedla Bretyšová.

Stavební povolení na Pražský okruh může být za rok a půl, slibuje Ťok

Dopad zhoršeného ovzduší na zdraví

Řekla, že pracuje ve zdravotnictví a ve své ordinaci vidí dopady zhoršeného ovzduší na zdravotní stav dětí i dospělých, ať již jde o výskyt alergií či zhoršení imunitního sytému a astmatu, plicních nebo onkologických onemocnění. „Obyvatelé dopravně zatížených částí Prahy jsou rovněž vystaveni negativnímu účinku hluku. Dlouhodobé vystavení hlukové zátěži může způsobit kardiovaskulární onemocnění, diabetes druhého typu, hypertenzi, poruchy spánku. I přes všechna varování nadále podporujete rozsáhlé dálniční stavby, které povedou k celkovému nárůstu dopravních výkonů na území hlavního města Prahy. V případě realizace Pražského okruhu dle zásad územního rozvoje by se Praha stala dálniční křižovatkou pro tranzit z celé České republiky a střední Evropy. Vedlo by to k dalšímu nárůstu dopravy a zhoršení ovzduší a hluku pro obyvatele Prahy,“ zdůraznila.

Žádám objektivní posouzení variant

Zastupitelé byli podle jejích slov zvoleni proto, aby jednali ve prospěch občanů, za lepší považuje takzvanou „blbou variantu“ než žádnou. „Žádám i jako občan Horních Počernic, ale i dalších lokalit, kterých se to týká, abyste iniciovali objektivní posouzení navrhovaných variant, řešení pro vyloučení tranzitní, zejména kamionové dopravy z území hl. m. Prahy, projednat s ministerstvem dopravy, Středočeským krajem a veřejností navrhované varianty a vybrat tu, která bude splňovat zákonné požadavky na ochranu životního prostředí, zdraví obyvatel, vážený územní rozvoj a bezpečnost provozu. Iniciovat přípravu podkladů pro začlenění vybrané varianty do procesu celého okruhu. Přehodnotit funkci úseku 510 (Pražský okruh – stavba Satalice-Běchovice – pozn. red.) a 511 (má spojit dálnici D1 přes Štěrboholskou radiálu s dálnicemi D8, D10 a D11 – pozn. red.) jako městské komunikace, nikoli jako transevropské dálnice,“ uvedla mimo jiné.

Alternativní trasou Pražského okruhu se už Praha nebude zabývat, vybudování obchvatu by to oddálilo o roky

Praha bude vykupovat pozemky

Náměstek Adam Scheinherr (Praha Sobě) reagoval, že je velice překvapen, že zastupitelé ODS, respektive Bohuslav Svoboda, bojují proti okruhu, proti stavbě 511. „To je pro mě skutečně novinka a otočení. My skutečně stojíme o to, aby Pražský okruh byl budován, a budeme ho budovat tak, abychom co nejméně omezili jak životy našich občanů, tak okolní přírodu. Je to investice Ředitelství silnic a dálnic a my se nyní u stavby číslo 511 pokoušíme zachránit to, co předešlé garnitury neudělaly. Domluvil jsem s Ředitelstvím silnic a dálnic, že nyní budeme společně pokračovat na výkupech pozemků. Nad rámec zákonných limitů budeme vykupovat pozemky, abychom mohli stavět zelené pásy v okolí okruhu, aby ta stavba číslo 511 měla co nejmenší vliv na životní prostředí i na dotčené obyvatele, a to z hlediska hluku i emisí,“ řekl.

Vedení hledá optimální řešení

S občany se schází a probíhají jednání včetně multikriteriálního srovnání, které řídil náměstek Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu). „Stojíme za variantou v územní dokumentaci, ale ne tak, jak je vyprojektována nyní, ale tak, aby zasáhla co nejméně právě okolní životní prostředí,“ dodal Scheinherr. Hlaváček dodal, že záležitosti věnoval obrovské množství času a informace zveřejňoval. „Není pravda, že se tomu nevěnujeme, že neposuzujeme a že nevěnujeme hodiny a hodiny jednání s ministerstvem dopravy a s Ředitelstvím silnic a dálnic ve prospěch nejkultivovanějšího vedení této trasy a průběhu v dotčeném území,“ uvedl směrem ke Svobodovi, který reagoval, že má pocit, že se tím koalice zabývá málo. Je podle svých slov rád za ubezpečení, že se bude hledat optimální řešení.Nepřehlédněte