Beroun má v plánu postavit novou základní školu

12.11.2020
Redakce

Celkové náklady mohou být 750 tisíc korun na jednoho žáka. Vyplynulo to z jednání na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, kterého se za město zúčastnili místostarostové Michal Mišina a Dušan Tomčo.

„Výhodou tohoto dotačního programu je, že náklady na projektovou přípravu by nám byly zpětně v rámci dotace proplaceny,“ uvedl Dušan Tomčo, do jehož gesce oblast školství patří. „V současné chvíli máme vytipovanou vhodnou lokalitu a s projektovou kanceláří máme projednanou studii proveditelnosti,“ dodal místostarosta Michal Mišina.

Nový dotační program MŠMT, z něhož bude možné v následujících dvou letech čerpat prostředky na výstavbu základních škol, má několik podmínek, které je nutné splnit. Jedno z nejdůležitějších kritérií je aktuální, a hlavně budoucí situace v daném městě a okolních obcích. Aktuální analýza, kterou zpracovalo město Beroun a Krajský úřad Středočeského kraje, jednoznačně ukazují na kritickou situaci.

„Berounský územní plán počítá s několika rozvojovými oblastmi na okraji města, které jsou určeny pro bytovou výstavbu. Dá se tedy předpokládat, že místa v našich základních školách do budoucna nebudou stačit. Doplatit by na to mohly nejen berounské děti, ale také ty z okolních obcí. Na tuto situaci chceme být dopředu připraveni, a proto plánujeme kapacity základních škol rozšířit,“ dodal Dušan Tomčo.

Zdroj: Radniční listy

Podzim v Brdech ve znamení nových partnerstvíNepřehlédněte