Bez úspěchu. Praha ukončila hledání hrobu matky bratrů Mašínových

30.6.2021
Fefík

Po dvou letech práce ukončila svoji činnost expertní skupina skládající se ze zástupců Národního památkového ústavu, Národního archivu, Ústavu pro studium totalitních režimů, Archivu hl. m. Prahy, Vojenského historického ústavu, Ministerstva pro místní rozvoj, Správy pražských hřbitovů, Sdružení bývalých politických vězňů a spolku Političtí vězni.cz, která měla za úkol prověřit místo posledního uložení Zdeny Mašínové starší, matky bratří Mašínů, na Ďáblickém hřbitově.

Na začátku celého procesu bylo jen ústní svědectví dcery paní Mašínové, podle kterého byly ostatky její maminky v roce 1956 uloženy do nejsvrchnější úrovně jednoho z hromadných dětských hrobů. Dokumentace o uložení ostatků byla zničena. Archivní výzkum provedený v roce 2019 z iniciativy hlavního města prokázal, že ostatky paní Mašínové starší jsou uloženy na Ďáblickém hřbitově, a to v šachtě číslo 52. Posílil také přesvědčení o tom, že šachta číslo 52 je v místě, které označila paní Zdena Mašínová mladší, ale nepřinesl jednoznačné potvrzení o umístění této šachty.

Nezastavitelná síla zla? Rok 1941 přiblíží výstava v Dejvicích

Stejně tak nepřinesl výsledky geofyzikální průzkum objednaný Správou pražských hřbitovů. S ohledem na to bylo členy expertní komise rozhodnuto ještě o posledním kroku, a to o provedení archeologické sondy. Tento pokus se uskutečnil loni o prázdninách. Podrobná zpráva o archeologické sondě, která bohužel nepotvrdila domnělé místo uložení, je nyní k dispozici a stala se posledním dokumentem, který v rámci pokusu o vyzvednutí ostatků vzniknul.

Ani po dvou letech práce a vyčerpání všech možností, jak prověřit místo uložení ostatků Zdeny Mašínové starší, se tak nepodařilo určit přesnou polohu, aby bylo možné ostatky vyzvednout. Proto byla nyní ukončena činnost expertní skupiny. Současně hlavní město zveřejňuje rešerši a zprávu z geofyzikálního průzkumu. Zpráva archeologická není zatím veřejná s ohledem na ochranu osobních údajů.

„Ďáblickému hřbitovu se budeme věnovat i nadále. Ústav pro studium totalitních režimů aktuálně dokončuje souhrnnou studii o historii Čestného pohřebiště na Ďáblickém hřbitově. Na této spolupráci jsme se dohodli s cílem připravit a realizovat novou pietní úpravu tohoto místa tak, aby odpovídalo poznatkům získaným v posledních letech,“ doplnila radní pro oblast sociální politiky Milena Johnová.Nepřehlédněte