Nezastavitelná síla zla? Rok 1941 přiblíží výstava v Dejvicích

17.5.2021
Fefík

Expozice na více než dvou desítkách panelů ukazuje, jaké události roku 1941 patřily ke klíčovým a co vše se v tomto roce odehrálo na vojenských polích druhé světové války, ale také jaká byla tehdejší společenská a politická situace, především v okupovaných českých zemích.

Autorem výstavy je historik VHÚ Jindřich Marek. Ten hned v úvodu, v textu na jednom z panelů, popisuje: Pohled na mapu Evropy v květnu 1941 mohl těšit pouze obdivovatel Adolfa Hitlera. Ten už spolkl Rakousko, okupoval české země a dobyl Polsko, Norsko, Dánsko, Nizozemsko, Belgii, Lucembursko, Francii, Řecko a Jugoslávii. Jeho poslušnými vazaly byly Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko. Takzvané neutrální státy Švédsko, Švýcarsko, Španělsko a Portugalsko zatím dělaly vše pro to, aby si Německo nerozzlobily, nebo s ním dokonce – jako třeba Frankovo Španělsko – úzce spolupracovaly, stejně jako jeho velký spojenec fašistická Itálie. Taky Stalinův Sovětský Svaz byl stále ještě „přítelem a spojencem“ Německa a malé demokratické Finsko bylo paradoxně nuceno se s Berlínem přátelit právě kvůli agresivní Moskvě. Posledním ostrůvkem svobody v Evropě tak v té době zůstávala jen bombardovaná Velká Británie!

Milá č. 18: Román lásky a odvahy, v němž vítězí síla lidského ducha

Jednotlivé panely pak ukazují některá klíčová témata roku 1941. Je to především napadení Sovětského Svazu 22. června, po kterém následoval rychlý postup na Moskvu, provázený nesmírnou brutalitou německé armády ve vztahu k sovětskému obyvatelstvu, ale i zajatým sovětským vojákům.

Další panel se tematicky týká leteckých střetů nad Evropou, do kterých zasahovali i českoslovenští piloti v řadách britské RAF. Jeden z panelů je věnován i působení čs. exilové vlády v Británii, ale také dění v protektorátu. Tady došlo například k odhalení některých vysílaček, které udržovaly spojení domácích odbojářů se zahraničím. Od dubna 1941 nacistická moc postupně ničila celou síť odboje spojenou se jmény důstojníků Josefa Balabána, Václava Morávka a Josefa Mašína, známých pod přezdívkou Tři králové. Pro život v protektorátu byl klíčový i příchod Reinharda Heydricha, který zde jako zastupující říšský protektor začal působit na konci září 1941. Ale už v říjnu toho roku se v Londýně uskutečnila první schůzka představitelů naší zahraničí armády, kteří se rozhodli pro operaci vedoucí k Heydrichově likvidaci.

Zastřelen v devatenácti. Ulice ve Vysočanech ponese jméno atleta a vlastence Ládi Hindla

Na konci května 1941 odešel do frontového pásma v prostoru Západní pouště v Egyptě Československý pěší prapor 11 – Východní, kterému velel Karel Klapálek. Poté působil v oblasti Sýrie, následně se začali vojáci chystat k odjezdu na frontu jako posila po řadu měsíců obležené lybijské pevnosti Tobruk. Zde byl prapor součástí polské brigády a do bojů zasáhl během října až prosince 1941.

Československým stopám v bojích i v zázemí druhé světové války roku 1941 jsou věnovány i panely přibližující čs. zpravodajskou službu, vojáky bojující v norském Narviku, v Etiopii, v italských horách, dobrovolníky bychom našli i v britských nebo amerických formacích v Asii, válčících proti Japonsku.

Velel 312. československé stíhací peruti. Komunisti ho zbavili hodnosti a vyznamenání

V roce 1941 došlo také k prvním krokům, které posléze vedly k zformování budoucích jednotek Čechoslováků na východní frontě. Tzv. oranská skupina, kterou tvořilo pod vedením pplk. Ludvíka Svobody téměř sto důstojníků a poddůstojníků, se začala seskupovat během léta roku 1941 v táboře Oranky. V roce 1941 také dorazila do Moskvy zpravodajská skupina exilového ministerstva národní obrany v Londýně, kterou vedl zkušený vojenský diplomat plk. Heliodor Píka.

Textové části jednotlivých panelů jsou doplněny bohatou fotografickou dokumentací.Nepřehlédněte