Běžkaři se mohou těšit na lépe připravené stopy v Krušnohoří

7.9.2021
Roman Kořinek

„V současné době se běžecké stopy v okolí Vysoké Pece zabezpečují pomocí pětatřicet let staré rolby, která je v nevyhovujícím technickém stavu. Kraj tělovýchovné jednotě přispěje dvěma miliony korun, pokud to schválí zastupitelé,“ vysvětluje mluvčí kraje Jana Pavlíková.

Obliba běžeckého lyžování a vytížení tras v Krušnohoří každoročně roste. I proto je třeba na tuto poptávku reagovat nabídkou kvalitnější a rychlejší úpravu stop a to na co nevětším území.

„Kraj chce pomoci podpořit tyto snahy o co nejvyšší kvalitu běžeckých stop, proto se rozhodl vyjít vstříc tělovýchovné jednotě z Vysoké Pece a přispět na pořízení sněžné rolby. Zajistíme tak pravidelnou údržbu stop v širokém okolí Vysoké Pece a Nejdku a navíc ještě napojení tras na páteřní krušnohorské úseky, které udržuje spolek První Krušnohorská,“ vysvětlil Patrik Pizinger.

Kraj nechal prověřit možnost získání dotace z jiných dotačních zdrojů, například prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR. To však podobnou možnost v současnosti nenabízí.  

„Víme, že zastaralá technika pro údržbu běžeckých tras je v Krušných horách dlouhodobý problém. Z toho důvodu se budeme snažit v budoucnu získat pro dotační titul, ze kterého kraj podporuje budování a údržbu tras, podstatně více finančních prostředků z krajského rozpočtu. Právě tak bychom mohli pomoci obnově potřebné techniky,“ dodal krajský radní.

Zdroj: vz

 Nepřehlédněte