Blanka nás dusí! Potvrzují to odborníci

Tunelový komplex Blanka má dopady na ovzduší. Po jejím zprovoznění se zvýšil počet jedů ve vzduchu v prostoru jednotlivých portálů tunelu, případně v okolí navazujících komunikací. Vyplývá to z Modelového hodnocení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy.

Autorem dokumentu je ATEM – Ateliér ekologických modelů. První etapa měření proběhla v roce 2015 před zprovozněním Blanky, následující dvě pak v roce 2016 po jeho otevření. Z výsledků modelových výpočtů je zřejmé, že ve výchozím stavu bylo zaznamenáno překračování imisního limitu ve všech hodnocených lokalitách pro průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého a pro průměrné roční koncentrace benzo[a]pyre nu.

Blanka, Strahovský tunel i tunel Mrázovka už jsou kompletně vybaveny rádiovým signálem

Na základě výsledků výpočtů byly identifikovány takzvané problémové lokality. Jde o místa, v nichž došlo vlivem provozu tunelového komplexu k nárůstu zátěže z podlimitního na nadlimitní, nebo jde o lokality, v nichž byla úroveň znečištění ovzduší nad úrovní limitu již před zprovozněním tunelu, ale vlivem zprovoznění došlo k dalšímu navýšení zátěže.

Blanka a oxid dusičitý

■ Okolí portálů po trase komplexu – není přímo dotčena obytná zástavba, avšak v některých případech se překročení limitu zástavbě přibližuje.

■ Okolí Patočkovy ulice v úseku přibližně od ulice Junácká po Malovanku, kde je dotčena nejbližší okrajová část obytných domů.

■ Okolí Patočkovy ulice v úseku mezi Malovankou a ulicí Myslbekova, kde jsou dotčeny čtyři bloky domů při této ulici.

Blanka a benzo[a]pyren

■ Okolí Patočkovy ulice a širší okolí křižovatky Malovanka – dotčena je opět nejbližší okrajová část obytných domů při Patočkově ulici a domy v okolí Malovanky.

■ Okolí portálů po trase TKB – není přímo dotčena obytná zástavba, nachází se však v blízkosti.

 

Kryštof Marek

Tento článek pochází z webu Vaše 6.
Včera, 15:40
Ano, ta kovoveš nás stále otravuje, PES štěká a kouše, nic s tím nenaděláme. Můžeme...
Včera, 13:40
Bez černý je listnatý keř nebo malý stromek dorůstající do výšky přibližně 3 – 7...
Včera, 11:40
Komerční článek
Za aktivitu v aplikaci získáváte WCR body, které je následně možné zpeněžit, nakoupit za ně v...
Včera, 11:40
Na možné úskalí Modernizačního fondu, který po vypořádání v mezipřipomínkovém řízení zamíří na vládu, upozornila...
Včera, 10:20
Kdo by neznal klasiku české autobusové dopravy z Vysokého Mýta? Karosa řady 700 zanedlouho oslaví...
Včera, 08:11
Osud Adolfa Schwarzenberga, posledního majitele Hluboké, vás zaujal, a tak jsme se vypravili za dalšími...
22.11.2020
Navzdory tomu, že nyní nemohou dělat svou milovanou práci, tedy hrát a zpívat, neztrácejí herečtí...
22.11.2020
Štika obecná, dravá ryba z čeledi štikovitých, patří k nejznámějším sladkovodním dravcům Evropy a k...
22.11.2020
Proto takto v době morní zapovídány i ouředně nejen rozmanité hříchy, ale i zábavy. V...
22.11.2020
Přestože byl film Marečku, podejte mi pero! natočen před čtyřiadvaceti lety, je stále aktuální, vtipný...
22.11.2020
„Svobodu! Svobodu!“ Skandování tohoto hesla, spolu s revoluční euforií a obrovskými nadějemi, neoddělitelně patřilo ke...
Reklama