• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Bohnický ústavní hřbitov se dočká revitalizace a získá unikátní kapli

  11.2.2024
  Fefík

  Bohnický „hřbitov bláznů“ se konečně po desetiletích chátrání dočká revitalizace a získá novou unikátní kapli. Praha 8 má hotovou architektonickou studii revitalizace Bohnického ústavního hřbitova, jejíž součástí je obnova modlitebny, mohyly, kříže a sítě cest.

  „Navržená rekonstrukce zachová jedinečný genius loci hřbitova a zároveň jej důstojně a citlivě dotvoří. Podmínkou, abychom mohli toto úžasné pietní místo kultivovat, byl převod hřbitova na Městskou část Praha 8. To se po deseti letech velkého úsilí podařilo,“ uvedl místostarosta Prahy 8 Jíří Vítek.

  „Návrh je odvážný, počítá s kaplí s otevřenou střechou z rezavějící oceli symbolizující trnovou korunu a prostorem pro výstavu o pohnuté historii bohnického hřbitova, zároveň ale nestrhává pozornost a do tohoto magického místa až neuvěřitelně zapadá a umocňuje přitažlivou a ponurou atmosféru hřbitova,“ dodává místostarosta pro územní rozvoj Radomír Nepil. Autorem architektonické studie je OHA architects.

  Hřbitovní kaple, ze které zbylo pouze torzo stěn, bude sanována proti další degradaci a budou dostavěny chybějící části obvodových zdí a štítů. Všechny stěny budou omítnuty, aby ochránily zdivo proti povětrnostním vlivům. Vrchol zdí i štítů budou staticky zajištěny novým železobetonovým věncem. Původní tvar kaple bude dotvářet konstrukce z cortenové oceli, nahrazující původní dřevěné krovy a evokující trnovou korunu. Uvnitř kaple bude zřízena stálá expozice historie hřbitova a také mnoha legendami spojené s tímto místem.

  Na procházce po hřbitově bláznů v Bohnicích. Nejtemnější místo v Evropě, nebo jen pověra?

   

  Areál hřbitova je nyní po celé své ploše hustě zarostlý náletovou zelení, břečťanem pnoucím se po stromech, zemi i pozůstatcích hrobů, a letitými vysokými stromy. Mezi porostem vedou pouze cesty vyšlapané návštěvníky. Hřbitovní kaple ve středu jižní části areálu je v současnosti ruinou. Z původní stavby zůstaly jen obvodové zdi a vnitřní příčky. Objektu chybí střecha včetně krovů, oken i dveří.

  Na areálu hřbitova se podepsala dlouhá léta bez systematické údržby. Ve všech částech se nachází náletová zeleň, kterou bude třeba odstranit nebo kultivovat. Vzrostlé stromy budou ošetřeny dendrologem nebo arboristou a další porost bude upraven tak, aby byl zachován břečťan dodávající místu atmosféru.

  Návrh cest a zpevněných ploch vychází z původního plánu hřbitova, kdy se obnoví pouze část. Obnovena bude hlavní přístupová cesta lemovaná působivou alejí a na ní kolmá hlavní osa hřbitova protínající kříž a kapli. Z této hlavní osy odbočí cesta k mohyle. Cesty by mohly být vydlážděny žulovými kostkami. Před kaplí bude vytvořena piazzetta ze žulových bloků. Povrch v bezprostředním okolí hřbitovní kaple bude upraven mlatem.

  Letošní Ptačí hodinka byla rekordní. Přibylo kosů a pěnkav

   

  Bohnický ústavní hřbitov o rozloze zhruba 2,5 hektaru se nachází v severní části Prahy, zhruba 700 metrů západně od Psychiatrické nemocnice v Bohnicích. Vznikl v roce 1909, šest let po zrodu léčebny. Byl tu čilý provoz: ročně uložili do země na osmdesát místních pacientů. Kromě chovanců lze na hřbitově najít i náhrobky jejich ošetřovatelů a řádových sester, místních dělníků a úředníků. 

  Místo posledního spočinutí zde našli italští vojáci, kteří v nedalekém zajateckém táboře podlehli v roce 1916 epidemii tyfu, nebo chovanci psychiatrické léčebny z Tridentu, jež sem přesunuli za první světové války. Za šest desítek let, kdy byl hřbitov oficiálně v provozu, zde bylo pohřbeno asi 4300 osob.

  V roce 1963 převzala hřbitov Pohřební služba hl. m. Prahy. Přestal fungovat jako pohřebiště a začal chátrat. Pochmurnou atmosféru hřbitova využil v roce 1984 režisér Miloš Forman jako kulisu pro scénu ukládání geniálního Mozarta do hromadného hrobu v oscarovém filmu Amadeus. O pět let později vypálili místní kapličku vandalové. Pak hřbitov začal sloužit jako skládka. Až šel v roce 2013 okolo jeden hasič…

  „Šel jsem okolo se psem a viděl ten stav. Tak jsem to tam začal uklízet,“ vzpomíná někdejší hasič a současný místostarosta Prahy 8 Jiří Vítek. Bohnický hřbitov se stal jeho srdcovou záležitostí. Nejprve sám, později s dalšími dobrovolníky vyvezli ze hřbitova okolo 35 tun odpadu a suti, odstranili náletové křoviny a zlikvidovali ohořelé trámy propadlé střechy kaple. O hřbitov se dál stará i jako místostarosta a pořádá zde komentované prohlídky.

  Hřbitov musel být nejprve převeden z majetku Úřadu pro zastupování věcí majetkových na město Prahu a poté byl převeden na městskou část. Celý proces se táhl od roku 2014. 

  Zdroj: Praha 8  Nepřehlédněte