Černé stavby porostou dál, kvůli novému stavebnímu zákonu, upozorňují památkáři

11.3.2020
Redakce

Památkáři sdružení v organizaci ICOMOS (poradní orgán UNESCO složený z nezávislých odborníků, pozn. red.) upozorňují, že pokud nový stavební zákon zůstane tak, jak je, nezabrání vzniku staveb bez povolení, a sníží dokonce ochranu památek v Praze i dalších městech.

„Dodatečné povolení totiž půjde získat v případě, že stavba začne v dobré víře, pak už stačí jen zaplatit pokutu 2 až 4 miliony korun. Například z pohledu developera se jedná o drobný výdaj, rozpustitelný v nákladech na stavbu,“ uvedl ICOMOS v prohlášení.

Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) by byl zákon v podobě, kdy by v něm nebyla možnost zohlednit dobrou víru stavebníka, příliš tvrdý. „Poukazovaly na to i samotné stavební úřady. Proto pokud stavebník jednal v dobré víře a stavba odpovídá požadavkům kladeným na stavební povolení, bude možné stavbu povolit dodatečně, ovšem za udělení citelné pokuty,“ sdělila Dostálová ČTK.

 

Ochranné pásmo památek jako zlatý důl

Každá významná kulturní památka má ochranné pásmo, v některých případech se může jednat o významnou část plochy města, zejména v případě, kdy se jedná o unikátní a historicky cenný celek. Tvoří je například historické centrum Prahy, Telče a dalších měst.

Kříž s křížem. V Čechách se ničily a rozbíjely kulturní památky

Stavět se v nich může, jsou v nich ale určena alespoň základní pravidla, která musí stavebníci dodržet. Ta mají chránit podstatu památky, zejména se jedná o regulaci výšky okolních novostaveb. Na jejich dodržování dohlíží nezávisle památkáři, kteří jsou pod trvalým tlakem velkých developerů.

Pozemky v ochranných pásmech představují to nejlukrativnější místo pro stavby a každý developer v nich chce stavět co nejvyšší budovy  s maximálním množstvím bytů.

„Výškové budovy v ochranných pásmech poskytují úžasný výhled na panorama historických center měst, to je podstata extrémně vysoké ceny investičních bytů v nich. Tyto byty neslouží k řešení bytové krize, nikdy nebudou dostupné většině lidí, jak se snaží argumentovat zastánci výškové výstavby v ochranných pásmech,“ upozorňuje profesor Girsa. To se týká nejen Prahy, aktuálně mají podobný problém v Olomouci.

Jenže právě nový stavební zákon se snaží památkáře o jejich nezávislost připravit. Měli by se totiž integrovat do struktur stavebních úřadů, kde budou spadat pod stavebního úředníka. Jejich stanoviska, která byla doposud pro všechny závazná, se tak stanou nezávazným doporučením.

„V této souvislosti je nutné zdůraznit, že subjekty sdružené v Hospodářské komoře, která je autorem návrhu paragrafovaného znění, mají rozsáhlé stavební záměry, jež jsou dlouhodobě ve střetu s režimem ochranného pásma Pražské památkové rezervace. Těmto subjektům se v případě snížení úrovně ochrany v ochranném pásmu otevírá možnost získat významný ekonomický prospěch,“ upozornil ICOMOS.

Znáte nejkrásnější památky Středozápadních Čech? Podívejte se na toto video

„Integrace památkové péče do stavebních úřadů v oblasti ochranných pásem fakticky znemožní jejich ochranu. Budeme svědky masivnějšího bourání stávající, i hodnotné zástavby z důvodů prostorového zisku, a to v územích bezprostředně navazujících na historická jádra měst jako Praha, Telč nebo Olomouc a nespočtu dalších s velmi negativními důsledky na ně,“ dodal profesor Václav Girsa, prezident ICOMOS.

Jakým směrem kráčí nový stavební zákon, ukázal paradoxně nedávno i Nejvyšší správní soud. Ten rozhodl o projektu obří obchodní zóny u Čestlic za 1,5 miliardy korun. Rozsudek se týkal zrušení změny územního plánu pro druhou fázi projektu, bez čehož nemůže developer stavět. Problém vznikl kvůli záboru 19 hektarů orné půdy. Zájmy developera v tomto sporu hájí František Korbel z advokátní kanceláře Havel & Partners, který se významnou měrou podílel na formulaci a principech nového stavebního zákona.Nepřehlédněte