Československo mělo svoji armádu dříve než vlastní stát. Jaké byly první roky naší armády?

20.6.2019
Fefík

Ještě než na podzim 1918 utichly výstřely první světové války, Československá národní rada – budoucí vláda ještě neexistujícího státu – v čele s Masarykem, Benešem a Štefánikem už měla ve zbrani na 90 tisíc mužů, kteří bojovali na západní frontě, na italském válčišti i v Rusku jako součást autonomní čs. armády uznané dohodovými velmocemi.
Když stát vznikl s posvěcením dohodových spojenců, musel se v obtížné poválečné konstelaci střední Evropy prosadit a obhájit svoji životaschopnost.

Panely zobrazují jednotlivé etapy existence československého vojska v období vzniku a prvních let trvání státu. Panely se tematicky týkají např. bojů o Těšínsko, francouzské vojenské mise v ČSR, války o Slovensko, osudů čs. vojska na Rusi atd.
Autory výstavy jsou historici VHÚ Tomáš Jakl, Tomáš Kykal a Karel Straka.

Zdroj: Andrej Halada, Vojenský historický ústav

[object HTMLInputElement]

undefinedNepřehlédněte