Cesta Tří králů plná úkolů: překonat překážky a poklonit se Ježíškovi

18.1.2021
Redakce

Tu připravil Dům dětí a mládeže jako akci pro rodiče s dětmi, ale my v družině jsme se o ní dověděli také. Proto jsme nelenili a v průběhu odpoledne v pondělí 11. ledna jsme na ni vyrazili také.

Jako první odešlo 3. oddělení s paní vychovatelkou Heroutovou a po chvilce i 1. oddělení s paní vychovatelkou Novákovou. Cílem bylo okolí Domu dětí a mládeže, kde je vyznačena Cesta Tří králů plná nejrůznějších úkolů.

FOTO: Cesta Tří králů plná úkolů

Cesta Tří králů plná úkolů - Cesta Tří králů plná úkolůCesta Tří králů plná úkolů - Cesta Tří králů plná úkolůCesta Tří králů plná úkolů - Cesta Tří králů plná úkolůCesta Tří králů plná úkolů - Cesta Tří králů plná úkolů

Pro nás to nebylo moc těžké, neboť jsme v odděleních měli Tříkrálové odpoledne, kde jsme se dověděli mnoho zajímavých informací. Na startu celé akce, jsme se seznámili s pravidly. Naším úkolem bylo projít všechna stanoviště, dojít do Betléma a zde se poklonit Ježíškovi. Na cestě nás čekalo 9 stanovišť.

Tradice pokračuje. Martin a Filip ze ZUŠ Hořovice uspěli v adventním zpívání

A tak jsme počítali planety, které visely na stromě, měli jsme říci, jména Tří králů, kteří se vydali za Ježíškem do Betléma, museli jsme překonat řadu překážek, pak jsme hledali dary, které Tři králové přinesli Ježíškovi. Na dalším stanovišti jsme spočítali obrázky lidí schovány v blízkém okolí stanoviště, ti šli také za Ježíškem do Betléma, pak jsme ještě našli cestu v bludišti, abychom se vyhnuli zlému Herodovi, který chtěl ublížit Ježíškovi.

Na konci celé cesty jsme se dostali k Ježíškovi do Betléma. Zazpívali jsme si koledu „Tři králové“ a poklonili se Ježíškovi v Betlémě. Děti za statečnost a znalosti čekala malá odměna. Krásné slunečné, ale mrazivé odpoledne jsme si všichni užili a organizátorům děkujeme.

Květa HrbáčkováNepřehlédněte