Čím lepší ochrana, tím bezpečnější voda

9.4.2020
Redakce

„Jde o dlouhodobě plánovanou investici, na kterou jsme, v dnešní době pandemie, zaměřili zvláštní pozornost. Čím lepší ochrana, tím bezpečnější voda, a to nejenom pro prezidenta republiky (který pobývá na lánském zámku), ale zejména pro obyvatele středních Čech,“ uvedl ředitel Středočeských vodáren Jakub Hanzl. Instalace systému má být hotova po Velikonocích.

Lány zásobuje voda z loni modernizované úpravny vody Klíčava, která je také nově vybavena filtrací přes granulované aktivní uhlí zachycující pesticidy a jiné škodliviny. Dávkování chloru do pitné vody je zálohované i pro případ výpadku a údaje o koncentraci chloru jsou přenášeny na dispečink v kladenské věži Future Tower.

Posíleno zabezpečení bylo již dříve při rekonstrukcích vodojemů v Chorušicích – Zahájí, v Lidicích a v Kladně – Kročehlavech. V plánu jsou vodojemy Kladno – Kožova Hora a Mělník – Chloumek.

Kladno otevře sportoviště Sletiště a Tenisový areál SK

Zámek Lány včetně obce zásobují dva přívodní řady z vodojemu Lány, které jsou vzájemně zastupitelné, proto by ani případná dlouhodobější porucha nebo oprava na přívodním řadu nevedla k přerušení zásobování vodou.

„Dalším krokem pro zabezpečení vodojemu v Lánech na vyšší úroveň je právě vybavení speciálními filtračními vložkami pro filtraci vzduchu. Tyto vložky obsahují vlákna stříbra a aktivní uhlí, což výrazně snižuje riziko virové, mikrobiologické a další kontaminace. Systém zabezpečení ventilace je navrhován vždy přesně na míru daného konkrétního vodojemu,“ doplnil technický ředitel Středočeských vodáren Bohdan Soukup.

vera/čtkNepřehlédněte