Co všechno ukrýval Václavák? Madonku, mince i podkovy

17.9.2022
Fefík

Hlavní město dokončilo po přibližně dvou letech první etapu revitalizace Václavského náměstí, která se týkala jeho spodní části. Nový prostor bude do budoucna více sloužit občanům Prahy i jeho návštěvníkům. Na náměstí vznikla například nová stromořadí, fontána, zcela nový mobiliář nebo veškeré povrchy komunikací, díky čemuž bude toto místo více otevřeno lidem. Revitalizace stála metropoli celkem 347 milionů korun bez daně.

Nově zde vznikla například dvě stromořadí, která obsahují celkem 42 lip evropských, nová fontána jako důležitý městotvorný prvek nebo mobiliář tvořený lavičkami, koši a stojany na kola pro větší pohodlí Pražanů i návštěvníků metropole.

V dolní části Václavského náměstí byl také uskutečněn rozsáhlý archeologický výzkum. Při postupném odkryvu vrstev, proložených několika úrovněmi dláždění někdejšího Koňského trhu, bylo objeveno velké množství archeologických nálezů.

Například soubor zvířecích kostí – jako potravních zbytků i pozůstatků po výrobě různých předmětů – činil více než 100 tisíc nálezů. Jedná se tak o největší takto ucelený soubor objevů z období středověku u nás.

Život plný kouzel. Svět režiséra Jindřicha Poláka je k vidění v Galerii Portheimka

 

Kromě tradičních zlomků středověké kuchyňské a stolní keramiky, skleněných nádob, fragmentů železných i dřevěných předmětů a zbytků měšťanských oděvů byly objeveny i některé výjimečné předměty.

Vedle nálezů mincí, desítek koňských podkov, drobných kování a ozdobných předmětů z barevných kovů se jednalo především o nález drobné – 4 centimetry vysoké – sošky Madonky, zhotovené z parohu neurčeného zvířete. Sloužila zřejmě k osobní zbožnosti pražského měšťana na přelomu 14. a 15. století.

Unikátní je také nález pravděpodobně poutního odznaku z olova.

Praha mimo jiné spolupracovala s Židovskou obcí v Praze, kdy byly na základě memoranda vráceny kostky z historicky rozřezaných pomníků mj. ze starého židovského hřbitova v Mahenových sadech, ze kterých nyní vznikl v Praze 3 nový pomník.

Zdroj: MHMPNepřehlédněte