Cukrovarský rybník v centru Uhříněvsi se dočká odbahnění

13.8.2019
Fefík

Další etapa, která by měla proběhnout příští rok, pak přinese výstavbu nových opěrných zdí podél břehů rybníka včetně nové hráze a lávku ve vstupním koridoru mezi domy.

Odbahnění rybníka je podmínkou pro opravu předcházejícího laterálního kanálu, který spojuje soustavu rybníků Vodice, Nadýmač I, Nadýmač II právě s Cukrovarským rybníkem a je v havarijním stavu.

Předpokládaná výše investice první etapy je 10 milionů korun, celkové náklady jsou 36,5 milionu.

Kůrovec nehoduje jen na smrku, něco o tom vědí pražské modříny

Jméno nese rybník podle bývalé Spolkové rolnické továrny na cukr v Uhříněvsi, který stála od roku 1868 v místech Nového náměstí. Od roku 1871 vedla přes Uhříněves, takže závod zpracovával řepu nejen od místních, ale také např. z Tábora.  Poslední várka byla zpracována po sto letech, roku 1968. V dubnu 2000 začal být cukrovar demolován, koncem června t.r. jako poslední padly dva komíny. Na uvolněné ploše již v září 2000 městská část otevřela školní jídelnu a později zde postavila budovu Úřadu městské části Praha 22.

Z celého areálu se dochovaly tři budovy: dvě budovy pro cukrovarské úředníky, které stojí podél ulice Přátelství, a budova bývalých cukrovarských stájí, kde se nyní nachází Městské muzeum a místní knihovna.

Zdroj: Uhříněveský zpravodaj, Wikipedie

maUHŘ
(Mapy.cz)


Nepřehlédněte