Demokracie do škol patří. Jedná se o celý souhrn dovedností!

Podstatné je prvotně si uvědomit vlastní předsudky, poté lze jít příkladem dětem, respektive všem ostatním. Vyznělo to z kulatého stolu s názvem „Patří demokracie do škol?“, který se v pražském Teritoriu 7 uskutečnil po kurzu „Kompetence pro demokratickou kulturu“ na dané téma.

„Občan, který věří ve stát, bude hůř podléhat stereotypům nebo nenávisti vůči určitým skupinám obyvatel,“ uvedla ředitelka Multikulturního centra Praha Zuzana Schreiberová. Pedagožka Eva Hocká, která kurz absolvovala, uvedla, že byl pro ni důležitý proto, že se setkává s dětmi z různého kulturního i sociální prostředí a považuje za velmi důležité, aby nepodléhaly stereotypům, respektive, by s nimi uměly pracovat. Moderátor a vysokoškolský pedagog Tomáš Samek dodal, že důležité také je, aby stereotypům nepodléhal učitel, uvědomit by si je měl nejprve sám na sobě, pak s nimi lze pohnout. Přítomní s ním souhlasili.

Sdílení zkušeností

Pro Annu Maršíkovou, která byla lektorkou kurzu, je důležité, aby byla zachována demokracie, tedy aby si lidé uvědomovali její důležitost. Děsí ji, že demokracie je leckdy vnímána pejorativně, jako propaganda. Schreiberová doplnila, že je podstatná osobnost učitele, který by neměl být autoritářský, tam totiž vnímání demokracie začíná. Diskutující se shodli na tom, že učitel by měl děti zaujmout přirozeným respektem. Lektor, pedagog a mentor Michal Kaderka poukázal na zdánlivou maličkost, která ale maličkostí není – kde jsou hranice demokracie, když se i osmnáctiletý student musí ve třídě zeptat, zda může při hodině na toaletu…

Učitel

Praha přidá na mzdy učitelů ve svých školách 300 milionů korun

Lektor Petr Sucháček, který je odborníkem na téma nenásilná komunikace, uvedl, že důležitá je výchova, která je podle jeho slov příkladem a láskou, byť na fakultě se definici učil jinak. Důležité podle něj je, jak učitel reaguje, když má student odlišný postoj, zda ho respektuje. Přítomní se shodli na tom, že důležité je sdílení zkušeností, ke kterému mezi učiteli dochází jak ve sborovnách (je proto škoda, že jsou někde rušeny), tak v rámci různých setkání. A je nepochopitelné, že někteří, když mají dobrou metodu, nechtějí, aby se šířila a pomáhala i jinde. Co se týče vztahu učitel-žák, je důležité, aby byly třídnické hodiny, kde se neřeší jen technické záležitosti.

Jinakost jako hodnota

V rámci kulatého stolu také zaznělo, že demokracie má být součástí nejen občanské výchovy, ale různých předmětů, jde napříč, jaký vztah si k ní žák nebo student získá, takový ho pak v životě bude ovlivňovat. Dalším tématem kulatého stolu byla inkluze. V diskusi zaznělo, že základem je vidět v ní přínos a chtít, aby byla úspěšná, pak se snadněji řeší i různé těžkosti s ní spojené – třeba to, že asistenti pedagoga doposud nejsou bráni jako plnohodnotné povolání na plný úvazek za důstojnou mzdu s náležitými kompetencemi, ale vykonávají je lidé při jiných činnostech ve školách. Důležité je i naslouchat učitelům, jaká podpůrná opatření by k úspěšné inkluzi potřebovali.

Říčanští školáci mají na výuku angličtiny učebny a program za 15 milionů

Podle Schreiberové je problém, že jako hodnota není vnímána jinakost, což souvisí jak s inkluzí, tak se stereotypy. „Přitom, o jaký lidský potenciál přicházíme, když se lidi bojí nezapadnout do kolonky a být sami sebou?“ Podle Kaderky by nemělo být cílem z každého udělat někoho jiného, než kým je – třeba ze „zlobivého“ kluka poslušného. A co vlastně kompetence pro demokratickou kulturu jsou? „Souhrn dovedností, znalostí, hodnot a postojů, které by měly být vlastní každému občanovi v demokratické společnosti,“ je uvedeno ve stručném průvodci. Dvacet základních kompetencí lze shrnout tak, že moderní občan by se měl chtít účinně podílet na demokratické kultuře a pokojně žít s ostatními v kulturně rozmanitých a demokratických společnostech.

Dnes, 09:05
Hrejkovice je malá vesnička nedaleko Milevska. Rodinná farma udržuje letitou tradici v domácí výrobě zelí....
Dnes, 07:55
Krátce před chystanou premiérou muzikálu Láska nebeská složeného z písní Waldemara Matuška jsme si nejen...
Včera, 15:40
Komerční článek
Jaké je řešení? Nová studie advokátní kanceláře Toman & Partneři nastínila, že klíčová je transparentní...
Včera, 15:40
Emil Zillich byl český malíř a ilustrátor. Tvořil především žánrové malby s náměty z historie...
Včera, 14:26
Ministr zdravotnictví Roman Prymula na tiskovém brífinku rozporoval tvrzení serveru blesk.cz. Podle jeho výkladu restaurací...
Včera, 13:40
Nadbytek ovoce s sebou přináší každoročně otázku, co s ním. Jednou z možností je kvalitní...
Včera, 11:40
Má černobílé vidění. Oblíbené přirovnání, které se hodí na někoho, kdo zná opravdu jen dva...
Čokoládový fitness dort
Včera, 10:20
Zdravý životní styl nám velí vyhnout se mouce, cukru a dalším nezdravým surovinám. No ale...
Včera, 08:18
Server blesk.cz nachytal ministra zdravotnictví Romana Prymulu na švestkách. Fotografie, které přinesl, zachytily Prymulu a...
Včera, 08:11
Manželka příslušníka SNB Honzy Zemana, Lída Zemanová byla jednou ze dvou jeho seriálových partnerek. Herečka...
22.10.2020
Objevit lenochoda v korunách stromů pralesa je téměř nemožné, neboť se prakticky nepohybuje a navíc...
Reklama