Demokracie do škol patří. Jedná se o celý souhrn dovedností!

Podstatné je prvotně si uvědomit vlastní předsudky, poté lze jít příkladem dětem, respektive všem ostatním. Vyznělo to z kulatého stolu s názvem „Patří demokracie do škol?“, který se v pražském Teritoriu 7 uskutečnil po kurzu „Kompetence pro demokratickou kulturu“ na dané téma.

„Občan, který věří ve stát, bude hůř podléhat stereotypům nebo nenávisti vůči určitým skupinám obyvatel,“ uvedla ředitelka Multikulturního centra Praha Zuzana Schreiberová. Pedagožka Eva Hocká, která kurz absolvovala, uvedla, že byl pro ni důležitý proto, že se setkává s dětmi z různého kulturního i sociální prostředí a považuje za velmi důležité, aby nepodléhaly stereotypům, respektive, by s nimi uměly pracovat. Moderátor a vysokoškolský pedagog Tomáš Samek dodal, že důležité také je, aby stereotypům nepodléhal učitel, uvědomit by si je měl nejprve sám na sobě, pak s nimi lze pohnout. Přítomní s ním souhlasili.

Sdílení zkušeností

Pro Annu Maršíkovou, která byla lektorkou kurzu, je důležité, aby byla zachována demokracie, tedy aby si lidé uvědomovali její důležitost. Děsí ji, že demokracie je leckdy vnímána pejorativně, jako propaganda. Schreiberová doplnila, že je podstatná osobnost učitele, který by neměl být autoritářský, tam totiž vnímání demokracie začíná. Diskutující se shodli na tom, že učitel by měl děti zaujmout přirozeným respektem. Lektor, pedagog a mentor Michal Kaderka poukázal na zdánlivou maličkost, která ale maličkostí není – kde jsou hranice demokracie, když se i osmnáctiletý student musí ve třídě zeptat, zda může při hodině na toaletu…

Učitel

Praha přidá na mzdy učitelů ve svých školách 300 milionů korun

Lektor Petr Sucháček, který je odborníkem na téma nenásilná komunikace, uvedl, že důležitá je výchova, která je podle jeho slov příkladem a láskou, byť na fakultě se definici učil jinak. Důležité podle něj je, jak učitel reaguje, když má student odlišný postoj, zda ho respektuje. Přítomní se shodli na tom, že důležité je sdílení zkušeností, ke kterému mezi učiteli dochází jak ve sborovnách (je proto škoda, že jsou někde rušeny), tak v rámci různých setkání. A je nepochopitelné, že někteří, když mají dobrou metodu, nechtějí, aby se šířila a pomáhala i jinde. Co se týče vztahu učitel-žák, je důležité, aby byly třídnické hodiny, kde se neřeší jen technické záležitosti.

Jinakost jako hodnota

V rámci kulatého stolu také zaznělo, že demokracie má být součástí nejen občanské výchovy, ale různých předmětů, jde napříč, jaký vztah si k ní žák nebo student získá, takový ho pak v životě bude ovlivňovat. Dalším tématem kulatého stolu byla inkluze. V diskusi zaznělo, že základem je vidět v ní přínos a chtít, aby byla úspěšná, pak se snadněji řeší i různé těžkosti s ní spojené – třeba to, že asistenti pedagoga doposud nejsou bráni jako plnohodnotné povolání na plný úvazek za důstojnou mzdu s náležitými kompetencemi, ale vykonávají je lidé při jiných činnostech ve školách. Důležité je i naslouchat učitelům, jaká podpůrná opatření by k úspěšné inkluzi potřebovali.

Říčanští školáci mají na výuku angličtiny učebny a program za 15 milionů

Podle Schreiberové je problém, že jako hodnota není vnímána jinakost, což souvisí jak s inkluzí, tak se stereotypy. „Přitom, o jaký lidský potenciál přicházíme, když se lidi bojí nezapadnout do kolonky a být sami sebou?“ Podle Kaderky by nemělo být cílem z každého udělat někoho jiného, než kým je – třeba ze „zlobivého“ kluka poslušného. A co vlastně kompetence pro demokratickou kulturu jsou? „Souhrn dovedností, znalostí, hodnot a postojů, které by měly být vlastní každému občanovi v demokratické společnosti,“ je uvedeno ve stručném průvodci. Dvacet základních kompetencí lze shrnout tak, že moderní občan by se měl chtít účinně podílet na demokratické kultuře a pokojně žít s ostatními v kulturně rozmanitých a demokratických společnostech.

Včera, 16:29
Podle všeho jí byl příslušník německého šlechtického rodu Welfů zvaný Heinrich der Löwe čili Jindřich...
Včera, 14:16
Pláň mírně stoupá až ke vzdálenému obzoru. Nízká tráva různých odstínů zelené barvy a zkroucené...
Včera, 10:29
Chcete udělat dobrý skutek a vytvořit domov pejskovi z útulku? Určitě máte dobré úmysly. Adopci...
Včera, 08:11
Současné tradice lidové kultury jako jsou různé obyčeje a svátky sahají až do dávné lidské...
5.8.2020
V naší zemi mají léčivé rostliny dlouholetou tradici. Již v dávné době je lidé nejen...
5.8.2020
Dej mi své ubohé, unavené, své schoulené masy, toužící volně dýchat. Ten žalostný nadbytek tvých...
5.8.2020
I s místenkou. A já se tím vlakem pokusila odjet. Pochopitelně v dobré víře. Absurdní zkušenost s českou...
5.8.2020
Železniční neštěstí u Blovic nedaleko Plzně vstoupilo do drážní historie jako nehoda vlaku s pádem...
5.8.2020
Letní prázdniny a s nimi i období dovolených jsou v plném proudu. Tisíce rodin v...
4.8.2020
Od Tábora až k nám, cestička jako mlat... Tuto písničku už z rozhlasu na táborském...
Reklama