Developer postavil byty v holešovické zátopové zóně. Čižinského úředníci to posvětili

27.1.2020
Marcel Mihalik

Kverulant.org proto podal v lednu trestní oznámení. Pachateli jsou podle něj investoři Tamir Winterstein a Miloslav Černý a jejich firmy, vedení podniku Povodí Vltavy, IPR, vodoprávní úřad MČ Prahy 7, stavební odbor MČ Prahy 7 a magistrátní vodoprávní úřad. „Zamyslet by se měl i Jan Čižinský a radní za územní rozvoj Lenka Burgerová, protože za jejich působení byl podvodný projekt realizován,“ upozornil Kverulant.org.

Z chudého latináře milionářem. Čižinský „zvládá“ 15 prací, z nichž během čtyř let získá 7 milionů korun

V aktivní zátopové zóně se nesmí stavět. Projekt Prague Marina II stojí na břehu Vltavy v místě, kde podle zákona nesmí stát žádná stavba kromě vodních děl. Tento zákon vznikl proto, že aktivní zátopové pásmo je území, kterým při povodni aktivně proudí voda a svou silou ohrožuje jakoukoli stavbu. Přesto zde nyní stojí tři domy. Ty ohrožují své obyvatele, ale vytvářejí i překážku, kvůli níž jsou v nebezpečí okolní budovy.

Zfalšovali mapy

Příčina tkví ve zfalšovaných mapách. Kdo za tím je, bude součástí šetření. Zátopová území stanovuje tzv. vodní zákon, na jehož základě je vytvořena mapa stanovující jednotlivé stupně ochrany. „V praxi to znamená, že Povodí Vltavy s.p. zadá externímu subjektu zpracování takové mapy. Mapa je pak podkladem pro Povodí Vltavy a příslušné vodoprávní úřady při rozhodování o povolování staveb. Jenže základní mapa je současně podkladem pro online mapy, jež si vytvoří třeba magistrát nebo IPR. A pokud se takové mapy upraví, mohou být klamnými podklady pro schvalování nezákonných staveb. A to se zde asi stalo,“ míní Kverulant.

Boháči z luxusní rezidence La Crone zuří. Podvedl je developer BM Develop?

Důvod zfalšování musí odhalit policie. „Jisté je, že stavby jsou nezákonné a ohrožují jak své obyvatele, tak jejich okolí. V zákoně není žádná výjimka, která by je mohla dodatečně zlegalizovat, a měly by být proto zbourány,“ uvádí Kverulant.

V Lounech už demolovali

Čerstvý je případ lounského zastupitele Jana Čáky, který taky nepochodil a letos v lednu musel zdemolovat svůj na černo postavený dům v aktivní zátopové oblasti. Stavební úřad mu zpětně povolení nevydal. Zastupitel se roky bránil u soudů, ale úřad odstranění stavby předal exekutorovi. Pod hrozbou exekučního bourání si majitel černé stavby raději najal dělníky, kteří dům na jeho náklad rozebrali.

louny

Náš REGION ochránil majetek Loun. Radní od prodeje i pronájmu pozemku firmě „za hubičku“ ustoupili

Bude-li stát postupovat dle práva a měřit všem stejným metrem, bude muset být nařízena likvidace i v případě tří domů projektu Prague Marina II.

 

Jak se čachrovalo s mapami:

PRAHA-praguemarina1

Na snímku z mapy Vodohospodářského ústavu TGM je vidět, že v místě dnešní zástavby v minulosti nic nebylo a že aktivní zátopová zóna zasahuje přes polovinu dnes zastavěných parcel. Čísla v červeném kolečku vyznačují umístění budov Prague Mariny II.

 

PRAHA-praguemarina2

Portál územního plánu IPR již naprosto nepokrytě obchází budovy a jako zátopovou zónu vyznačuje pouze nezastavěné části pozemků. Hnědá barva ohraničená modrou vyznačuje tzv. zastavitelné území. Celá „náhodně“ přesně kopíruje dnešní zástavbu. Čísla v červeném kolečku opět vyznačují umístění budov Prague Mariny II.

 

PRAHA-praguemarina3
Ten samý portál IPR dnes při přepnutí na zátopové oblasti jasně vyznačuje aktivní zátopovou zónu, která prochází polovinou zastavěných parcel tak, že k řece přilehlé tři budovy jsou zcela pod vodou. Letecký snímek jasně ukazuje, že tomu tak je. Červená linie vyznačuje hranici aktivní zátopové zóny a čísla v červeném kolečku opět vyznačují umístění budov Prague Mariny II.
(reprotofo)

Ten samý portál IPR dnes při přepnutí na zátopové oblasti jasně vyznačuje aktivní zátopovou zónu, která prochází polovinou zastavěných parcel tak, že k řece přilehlé tři budovy jsou zcela pod vodou. Letecký snímek jasně ukazuje,  že tomu tak je. Červená linie vyznačuje hranici aktivní zátopové zóny a čísla v červeném kolečku opět vyznačují umístění budov Prague Mariny II.

Foto – Kverulant.org

 Nepřehlédněte