Dopravní omezení v Patočkově ulici, je třeba opravit kanalizaci

19.8.2020
Fefík

Jízdní pás do směru z centra v úseku mezi ulicemi Pod Drinopolem a Pod Královkou je do 23. srpna zcela uzavřen. Doprava ve směru do centra je převedena do protisměrného jízdního pásu při zachování 1 x 1 jízdní pruh v každém směru.

Po ukončení tohoto omezení bude doprava ve směru do centra převedena zpět do svého jízdního pásu a omezena do jednoho jízdního pruhu, a to až do 30. září. Po dokončení rekonstrukce kanalizace a vodovodu bude následovat pokládka nového povrchu vozovky.

Další omezení bude následovat od 24. srpna do 6. září, kdy bude kvůli dokončení výstavby přejezdu středního dělícího zeleného pásu mezi domy č. 41 – 45 doprava ve směru z centra vedena ve dvou jízdních pruzích s tím, že levý jízdní pruh bude v místě prací zúžen na 2 metry.

I když je vedro, nedostatek vody v Praze nehrozí. Její kvalita je stále pod kontrolouNepřehlédněte