Důležitá je čistota. Jakákoliv potrava je potkaní restaurací

27.4.2020
Redakce

Pracovníci vodáren položili více než čtyři tuny nástrah. „Pro pravidelnou deratizaci používáme účinné kombinované nástrahy, které umístíme na pečlivě vybraná místa, která hlodavci vyhledávají,“ uvedl Vladimír Dragoun ze Středočeských vodáren.

Nástrahy se dávají po celé délce kanalizace provozované Středočeskými vodárnami, jde o více než 900 kilometrů stokové sítě, pokládají se též do více než čtyř desítek čistíren odpadních vod, a kromě toho i do dalších kanalizačních objektů.

Příští pravidelnou deratizaci chystají vodohospodáři na podzim, ale také apelují na obyvatele, aby nevhazovali do kanalizace zbytky potravin. „Důležitá je rovněž čistota kolem kontejnerů. Jakákoliv potrava pro hlodavce na veřejných prostranstvích je zkrátka potkaní restaurací,“ dodal Dragoun.

Více než 80 opatření ve Škoda Auto. Automobilka obnovila výrobu

Středočeské vodárny provozují vodovodní síť na Kladensku, Mělnicku a v části sousedních okresů. Společnost zásobuje pitnou vodou téměř 300 000 obyvatel.

vera/čtkNepřehlédněte