• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Engelova vize dejvických škol se trochu naplnila. Ve verzi 21. století

  11.5.2020
  Fefík
  Další fotky

  Projekt propojení budov Vysoké školy chemicko-technologické v Praze se chýlí ke konci. Koncem března byl přivezen i druhý ze dvou téměř 25metrových můstků a osazen mezi dvě univerzitní budovy nad Studentskou ulici.

  Nyní probíhají práce na dokončení interiéru a opláštění skleněnými tabulemi. Oba můstky by měly být funkční do konce pololetí.
  Architektonický návrh pochází z dílny studia ov-a, vlastní stavbu provádí na základě výsledků výběrového řízení firma Metrostav.
  Celková cena díla činí 60 milionů korun.

  Nápad na propojení budov A a B z let 1933 a 1937 není nový. Počítal s ním už architekt Antonín Engel v urbanistickém návrhu dejvického kampusu. K jeho kompletní realizaci však nikdy nedošlo a v současných podmínkách již není možné tento návrh následovat, neboť byl založen na masivních zděných konstrukcích na pilířích a klenbách, které by významně zasahovaly do pěší komunikace a omezovaly dopravu.
  „Nikdy bychom na můstky v původní podobě nezískali stavební povolení. Navíc jsme historizující cestou jít nechtěli, žijeme koneckonců v jiném tisíciletí,“ vysvětlil Petr Šichtanc, architekt VŠCHT Praha.

  Impozantní podolská vodárna je nejzdařilejším dílem architekta a urbanisty Antonín Engela

  Potřeba spojit obě budovy, ať už kvůli bezpečnosti, nebo komfortu pro studenty a zaměstnance, akcelerovala v roce 2017, kdy VŠCHT vypsala vyzvanou architektonickou soutěž. Ze třech soutěžních návrhů byl jako vítězný vybrán návrh ateliéru ov-a (dalšími účastníky byly AA Ther a Projektil architekti).

  Komise hodnotitelů – ve které mimo jiné zasedli architekti Josef Pleskot a Pavla Melková, držitelka hlavní ceny Grand prix architektury 2012 a zpracovatelka koncepční studie vývoje Kampusu Dejvice – ocenila především otevřenou, krystalickou podobu můstků, která
  v sobě nese sochařskou kvalitu a lehkost, jež doplňuje dvě stávající solidní klasicizující budovy.
  Struktury obou lávek jsou rozdílné, jejich geometrie se zrcadlí. Prosklené krystaly se stanou novou značkou VŠCHT, ukazují dynamický vnitřní svět naší přední chemicko-technologické univerzity.

  Barikády na severozápadě Prahy. Odhodlání i zbytečně zmarněné životy

  Mostní konstrukce obou lávek tvoří prostý nosník uložený na dva železobetonové pilíře, které jsou přisazeny k fasádám stávajících budov. Pilíře budou obloženy soklovým kamenem a opticky sjednoceny s fasádou budovy. Konstrukce je zasklená z exteriéru tepelně izolačním dvojsklem s tmelenou spárou. „Plný strop lávky ztužuje konstrukci a brání nadměrnému přehřívání. Podlaha s betonovou vrstvou tlumí chvění konstrukce,“ vysvětluje Jiří Opočenský z ateliéru ov-a.

  Vlastní stavby se ujala v listopadu 2019 na základě výběrového řízení firma Metrostav. Použila téměř 80 tun oceli na konstrukci obou můstků, celková hmotnost jednoho můstku je přibližně 40 tun. Délka lávek je 24 metrů, výška 4,6 metru, šířka dle profilu 3 až 5 metrů.

  FOTO: Nové lávky v dejvickém kampusu

  Nové lávky v dejvickém kampusu - 1 DSC08291Nové lávky v dejvickém kampusu - 2 DSC08275Nové lávky v dejvickém kampusu - 3 DSC08288Nové lávky v dejvickém kampusu - 4 Dz SC08280Nové lávky v dejvickém kampusu - 5 Dz SC08281
  Další fotky
  Nové lávky v dejvickém kampusu - 6 Dz SC08282Nové lávky v dejvickém kampusu - 7a e DSC08279Nové lávky v dejvickém kampusu - 7b e vítězné engelNové lávky v dejvickém kampusu - 8 DSC08287Nové lávky v dejvickém kampusu - 8 Studentská, VŠCHT, díra, 02


  Nepřehlédněte