• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Epidemie covidu ovlivnila také vytápění v domácnostech

  17.2.2022
  Jiří Junek

  Rok 2021 se zařadil mezi období s nejčistším vzduchem. Všeobecně dobře na tom byl s emisemi Jihomoravský kraj, na chvostu se tradičně drží města i menší obce na Ostravsku. Jak se na kvalitě ovzduší podepsal Covid-19 a čeká nás další zlepšení po zákazu provozu neekologických kotlů?

  Podle dat Českého hydrometeorologického ústavu byl loňský rok z hlediska kvality ovzduší velmi příznivý. Na tom, že se nám lépe dýchalo, mělo podíl počasí, ale také pokračující epidemie Covid-19, která utlumila řadu průmyslových odvětví i dopravu. Emise látek znečišťujících ovzduší díky snížení dopravního zatížení klesly.

  Na druhou stranu se lidé více zdržovali doma, a tím pádem více topili. Větší intenzita vytápění způsobovala vyšší emise a situace se pak lišila podle toho, jak zodpovědně obyvatelé přistupují především k vytápění v kamnech, krbech a kotlích na tuhá paliva. Pokud lidé používají například moderní kotel na dřevo nebo pelety, u něhož výrobce zaručuje ekologický provoz, klesají látky ovlivňující ovzduší na minimum.

  Rekordně čistý vzduch

  Rok 2021 se zařadil dokonce mezi nejčistší roky za poslední desetiletí. Na venkovských měřicích stanicích zaznamenali velmi dobrou až dobrou kvalitu ovzduší nejčastěji v Jihomoravském kraji. Naopak nejhorší vzduch byl tradičně v obcích okresů Ostrava, Karviná a Frýdek-Místek.

  Pokud jde o čistotu vzduchu ve městských ulicích, nejlépe si vedl Jihočeský, Plzeňský a Jihomoravský kraj (s výjimkou Brna). Na opačném konci se opět umístila města na Ostravsku, Karvinsku a Frýdecko-Místecku. Zatímco ve městech se na kvalitě vzduchu odráží převážně průmyslová výroba a hustá doprava, v obcích hraje během zimy důležitou roli vytápění rodinných domů.

  Zdroj: ČHMÚ

  Topná sezóna vrcholí

  Kvalita vzduchu se v zimních měsících pravidelně zhoršuje. Na vině jsou horší rozptylové podmínky (silné mrazy a bezvětří), inverze, zplodiny z automobilů a také nečistoty, které stoupají z komínů. Lidé v domácnostech by si měli dávat pozor hlavně na konstrukčně zastaralé, nevyhovující spalovací zdroje a dbát na správnou obsluhu, seřízení a výběr vhodného paliva. Tabu by mělo být pálení odpadu.

  Vyšší emise mohou vznikat například při topení nedostatečně proschlým dřevem, které má vlhkost vyšší než dvacet procent. Nevhodné je také používání hnědého uhlí v topeništích, které pro jeho spalování nejsou konstruované. To se stává v prohořívacích litinových kotlích převážně určených na černé uhlí. Příští zimní měsíce by však mělo přijít dlouho očekávané zlepšení.

  Do další zimy s novým kotlem

  Po letošních prázdninách musí majitelé přestat používat všechny nevyhovující kotle, které nespadají do 3. a vyšší emisní třídy. Při provozování po 1. září 2022 riskují pokutu 50 000 korun. Na výměnu zastaralého kotle mohou lidé využít jeden ze dvou dotačních programů, které zpětně vykompenzují část nákladů za pořízení a instalaci vhodného zdroje vytápění. Nová zelená úsporám již probíhá a Kotlíkové dotace mají znovu odstartovat během jarních měsíců. Jako finančně dostupné řešení využívají majitelé především kotle na dřevo, které dlouhodobě přináší ekonomický provoz díky příznivé ceně paliva.

  Všechny nově vyráběné kotle splňují požadavek takzvaného ekodesignu, který stanovuje přísné ekologické podmínky Evropské unie. „Nové zplynovací kotle mají kromě bezpečného používání s minimem emisí spoustu dalších výhod. Díky vysoké účinnosti přes 90 procent spotřebují méně paliva, ale přitom lépe vytápějí,“ vysvětluje Ing. Roman Boczek z české firmy OPOP, která se výrobě kotlů věnuje víc než šedesát let. Pro správný chod kotle doporučuje výrobce přidat akumulační nádrž, což je i jedna z podmínek pro schválení dotace. Využívání nádrže prodlužuje interval přikládání paliva a náklady na vytápění jsou nižší.

  Zdroj: OPOP

  Topení dřevem v novém kabátě

  OPOP ve svých ocelových kotlích na dřevo používá odtahový ventilátor, který automaticky reguluje výkon a zajišťuje efektivnější spalování. Aby bylo možné spalovat velké kusy dřeva bez nutnosti častého přikládání, má kotel velkou násypnou šachtu. Řídicí jednotka pak ovládá celý proces spalování i další elektronické komponenty. Přehledný displej umožňuje snadné nastavení a parametry vytápění lze sledovat i na dálku pomocí aplikace v mobilním telefonu.

  Dřevo je obnovitelný a lokálně dostupný zdroj tepla, který přispívá ke zlepšení kvality ovzduší. Zařazení nízkoemisních kotlů na dřevo mezi dotované zdroje vytápění potvrzuje, že se s nimi počítá jako s vhodným řešením i pro budoucí roky.


  Témata:

  Nepřehlédněte