• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Hasiči pražského dopravního podniku slaví padesátiny

  27.9.2023
  Renata Říhová

  V roce 1973 tehdejší státní orgány požární ochrany rozhodly, a jako podmínku pro kolaudaci stavby metra stanovily, že Dopravní podnik – Metro musí zřídit vlastní profesionální požární jednotku specializovanou na hašení požárů a záchranné práce v metru.

  Na začátku srpna 1973 byla v areálu dokončovaného depa Kačerov vytvořena provizorní požární stanice Záchranného, havarijního a požárního útvaru Metro, později přejmenovaného na Závodní požární útvar Metro, a 21. srpna 1973 nastoupilo do směny prvních pět hasičů. S postupným rozšiřováním sítě metra docházelo i k navyšování počtu hasičů ve směnách a k výstavbě nových požárních stanic. Společně s areálem depa a opravárenské základny metra v Hostivaři byla v roce 1984 vybudována požární stanice Hostivař a o deset let později v souvislosti se zahájením provozu depa Zličín i třetí požární stanice.

  Od roku 2005 je podnikový hasičský sbor součástí Bezpečnostního úseku pražského Dopravního podniku (DPP) a od téhož roku působí jako Hasičský záchranný sbor DPP. Hlavním úkolem podnikových hasičů byla od počátku akceschopnost pro požární zásah ve stanicích a tunelech metra, tedy převážně podzemních objektech s dlouhými přístupovými cestami. S různými organizačními změnami a transformacemi, rozšiřováním sítě veřejné dopravy a stále vyšším důrazem na bezpečnost dopravy i cestujících postupně přibyly i další úkoly.

  „Do 50. výročí své existence tak vstoupil hasičský sbor DPP jako útvar, který tvoří 151 zaměstnanců, zajišťujících pro Dopravní podnik úkoly v rámci požární ochrany, metodicky navíc vede a technicky zajišťuje činnost čtyř podnikových jednotek sborů dobrovolných hasičů, provádí školení zaměstnanců i odbornou přípravu požárních hlídek, provádí kontroly na úseku požární ochrany, zajišťuje servis hasicích přístrojů, je účastníkem stavebních řízení. Zároveň zajišťuje plnění úkolů v oblasti požární represe – provádí zásahy v provozu městské hromadné dopravy, zajišťuje vysoce specializované práce při nakolejování drážních vozidel, vyprošťuje osoby z výtahů, řeší úniky provozních kapalin, odstraňuje následky živelních pohrom, či zasahuje v metru,“ uvedl Karel Pátek, vedoucí jednotky Hasičský záchranný sbor DPP a dodal k loňské činnosti: „Pro představu v roce 2022 zasahovaly naše jednotky celkem u 663 mimořádných událostí.“

  Hasičský záchranný sbor DPP je součástí integrovaného záchranného systému ČR a jeho jednotky zasahují i u mimořádných událostí mimo objekty DPP v případech, kdy si Hasičský záchranný sbor České republiky vyžádá jejich součinnost. Taková situace nastává u událostí, kdy je vyhlašován vyšší stupeň poplachu nebo kdy jednotky DPP mají s ohledem na jejich dislokaci lepší dojezdový čas než jiné hasičské jednotky.

  Zdroj: TZ DPP  Nepřehlédněte