Hejtman opět zamířil na Chebsko, se starosty řešil dotace, zdravotní péči a silniční obchvat

3.12.2021
Roman Kořinek

První zastávkou Petra Kulhánka (STAN) na pravidelném výjezdu do obcí Karlovarského kraje byla obec Křižovatka, kde se hejtman setkal se starostou Janem Strachotou a se zastupiteli. Obec velmi úspěšně čerpá krajské i národní dotace a dlouhodobě rozvíjí svou infrastrukturu.

„Ať se to týká sítí, prostor obecního úřadu, hasičské zbrojnice i sportovního areálu, kde plánují vybudovat nové dětské hřiště, na každém kroku je vidět, že pan starosta během 20 let svého působení ve funkci odvedl obrovský kus práce. Navíc se velmi dobře orientuje v problematice čerpání dotací,“ vysvětlil hejtman Petr Kulhánek.

Starosta také prezentoval záměr vystavět v Křižovatce bytový dům venkovského typu pro mladé, které chce obec přilákat a nabídnout jim moderní bydlení. „Diskutovalo se také o bezpečnostní situaci v obci, která je nyní klidná, ale vzhledem k nízkému počtu policistů v regionu a nedávné reorganizaci policie jsou strážci zákona v obci méně vidět, což by do budoucna mohlo znamenat určité riziko,“ doplnila mluvčí Karlovarského kraje Jana Pavlíková.

V Plesné se řešilo komplexní zajištění zdravotní péče, které je teď dobré, protože ve městě působí 2 praktičtí lékaři. Kromě toho starosta Petr Schaller ocenil současnou změnu čerpání dotací z krajského Programu obnovy venkova, v rámci něhož mohou malé obce a města vy užít v tříletém období předem alokovaných 750 tisíc korun dotace.

„Snažili jsme se tím vytvořit pružnější systém pro lepší plánování a realizaci investičních akcí,“ doplnil krajský radní Vít Hromádko (SNK1). Vedení kraje se také seznámilo se záměrem vzniku komunitního domu seniorů určeného pro starší občany a jako zázemí pro členy Svazu postižených civilizačními chorobami.

„Měli jsme rovněž příležitost navštívit nové muzeum, které vzniklo revitalizací brownfieldu, staré textilní továrny. Tento unikátní nový expoziční a společenský prostor se zaměří na historii česko-německých vztahů a my jsme nabídli možnou pomoc kraje s podobou tohoto záměru,“ uvedl Petr Kulhánek.

Třetí zastávkou pracovní cesty se stala obec Hazlov. „Se starostkou Lenkou Dvořákovou a zastupiteli obce jsme si prohlédli rekonstruovanou radnici, jež vznikla obnovou středověkého hradu, poté zámku. Historická budova získala díky zdařilé realizaci nový účel využití, tedy prostor pro setkávání, knihovnu, sál a zázemí pro venkovní akce,“ dodal hejtman, který dále diskutoval se starostkou a zastupiteli o možnosti metodické pomoci obcím při zpracování odpovědí fyzickým i právnickým osobám podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Starostka Lenka Dvořáková upozornila i na to, že malé obce nemají personální kapacitu pro vykonávání veřejného opatrovnictví, proto by podle ní měla tato problematika přejít výhradně na obce s rozšířenou působností. Hazlov trápí i intenzivní tranzitní doprava směrem na Aš. Obec by potřebovala okružní křižovatku v místě, kde by lidé bezpečně mohli přecházet k hřbitovu. „Hejtman také odpovídal na dotazy zastupitelů týkající se například vzdělávání učitelů 2. stupně základních škol a motivace mladých lidí k návratu do kraje po ukončení studia v jiných regionech,“ dodala mluvčí kraje.

Zdroj: vz

 Nepřehlédněte