Eduzměna neznamená, že nějaký Někdo někde Něco zařídí.

7.10.2021
Marie Macková

Jistě nikdo z nás nepopírá, že vývoj společnosti, vědy, techniky, komunikace je čím dál rychlejší. Jakési velké „JINAK“ – nově, překvapivě, možná lépe, většinou rychleji a rychleji ovlivňuje dnes a denně naše životy. Dá se tomu všemu stačit? Má smysl před tím chránit naše děti nebo naopak je povzbuzovat, aby stačily? Současným způsobem se tomu stačit nedá, ochránit lze sotva a navíc by to nebylo ani moc moudré. Nové postupy ve vzdělávání a výchově však pomoci mohou. Ale z nebe samy nespadnou, záleží na všech zúčastněných.

Velký, široký a ambiciózní projekt potřebuje aktivní účastníky

Eduzměna Kutnohorsko je rozsáhlý, košatý projekt s velkými, ale jasnými vizemi. Zapojeno je obrovské množství partnerů od zřizovatelů škol, přes školy samotné, neziskové organizace pečující o děti i neziskové organizace nabízející vzdělávací programy pro učitele a vychovatele, až po týmy lidí v pracovních skupinách. Mezi ty, kdo mohou mít z aktivit projektu prospěch, patří zřizovatelé, vedení škol, učitelé, rodiče, děti a nakonec celý region.   Eduzměna je příležitost pro rozvoj výchovy a vzdělávání nejen na Kutnohorsku.

Pár pojmů:

Eduzměna nadační fond je společenství zástupců soukromého, neziskového a veřejného sektoru, které svými společnými silami, vědomostmi i financemi usiluje o systémové změny ve školství.

Eduzměna Kutnohorsko je projekt, realizovaný na Kutnohorsku jako pilotní – tedy zkušební. Společně s partnery vyzkouší a vyhodnotí vzdělávací postupy a aktivity. Cílem je ověřený model uplatnit do roku 2030 na 20% území České republiky.

Vize Eduzměny: aby se všechny děti učily naplno, s radostí a s rovnými šancemi ze školy odcházely připravené na výzvy a příležitosti 21. století.  

Co konkrétního se událo v uplynulém období   

Eduzměna vstoupila na Kutnohorsko v lednu 2020, o rok později bylo podepsáno s klíčovými partnery memorandum o spolupráci. Nejdříve začala zjišťovat potřeby škol, v rámci obce s rozšířenou působností se dobrovolně zapojily všechny střední a základní školy, také většina mateřských škol. Společně se podařilo pojmenovat u konkrétních škol slabiny, prostor pro rozvoj, kam by se školy chtěly rozvíjet a v čem zlepšovat v souladu s vizí Eduzměny. Zjišťování těchto potřeb a stavu škol v tomto rozsahu nikdy nikdo neudělal. Unikátnost projektu spočívá v individuálnosti, žádná plošná opatření shora.

Mapování skončilo v červnu 2021 a nyní vznikly nebo vznikají plány rozvoje škol. Školy budou procházet procesem toho rozvoje. Každá škola má svého průvodce, který jí realizací plánu doprovází.

Vedle toho také vzniká Centrum regionální podpory vzdělávání v Barvířově domě v Bartolomějské ulici. Počítá se, že bude fungovat i po skočení projektu. Centrum nejlépe představuje svou náplň na přiloženém obrázku.

EDUZMENA_TABULE_1000x700__centrum regionalni podpory vzdelavani
(Eduzměna Kutnohorsko)

Na jaře proběhla řada seminářů nebo spíše, s ohledem na protiepidemická opatření, webinářů určených pro učitele i rodiče. V březnu, kdy většina dětí do školy nechodila, byl nabídnut například webinář Jak to zvládnout a nezbláznit se. Jasná reakce na aktuální situaci měla ale i materiální rozměr. K potřebným žákům na Kutnohorsku putovalo díky nadačnímu fondu Eduzměna 156 notebooků nebo počítačů s monitorem.  Jakmile se děti mohly vrátit do škol, proběhla například tisková konference s hejtmankou Středočeského kraje Petrou Peckovou. Nebyla to konference ledajaká, otázky totiž kladli žáci Základní školy v Křeseticích. Vyzkoušeli si roli novinářů.

Pro léto bylo finančně podpořeno 6 zajímavých programů – Tábor kutnohorských Junáků, Letní škola Naproti pro děti a mládež z nízkoprahového centra Maják, Letní kemp Řemesláček, realizovaný Střední odbornou školu a učilištěm řemesel, příměstský tábor s angličtinou v z.s. Divočina Malešov, workshopy pro dospívající ve Zruči nad Sázavou v nízkoprahovém klubu Kotelna a v Kutné Hoře v již zmíněném Majáku při Oblastní charitě Kutná Hora. Přes léto byly také ustanoveny dva týmy duševního zdraví, jeden působí v Kutné Hoře na ZŠ Kamenná stezka a jeden na ZŠ ve Zruči nad Sázavou.

Festival hravého učení – EDUFEST

V neděli 19. 9. 2021 se město zaplnilo těmi, kdo se i přes výraznou změnu počasí rozhodli zahrát si na superhrdiny 21. století a získat superschopnost. Na 7 stanovištích bylo možné si vyzkoušet nové způsoby učení, nové technologie včetně hraní s drony, Kavárna pod větrníkem nabídla prostor k diskuzi, každý mohl říci, jak si představuje školu 21. Století. Symbolického otevření této školy proběhlo při představení Teatro Piccolino na Palackého náměstí. Hry se zaměřovaly na rozvoj myšlení, porozumění, vnitřní sílu, představivost a odvahu a uvědomění. Na programu se podílelo více než dvacet různých organizací, tento počet zapojených organizátorů ilustruje, jak důležitá hodnota je spolupráce.

Přímo na centrálním místě se aktivit účastnili lidé každého věku, od batolat až po seniory.  O některé dojmy se s Naším REGIONEM rozdělila Zuzana Křivánková, PR koordinátorka Eduzměny: „ Vlastní aktivity měly význam nejvíce pro děti od tří let po středoškoláky. Někteří dospělí přiznali, že sami opravdu prožili několik ´aha´momentů. Festival hodnotili jako velmi zajímavý program, který je navíc s dětmi bavil. Lidé staršího věku byli ochotní diskutovat. Jejich odpovědi na otázky, co jste se ve škole naučili a co jste se nenaučili, mají pro zásadní význam a vypovídací hodnotu.  Závažné jsou odpovědi: „Naučil jsem se poslouchat, držet pusu a krok.“   Jiná například: „Nenaučila jsem se postavit se sama za sebe a hledat v čem jsem dobrá.““

Projekt  Eduzměna Kutnohorsko má před sebou ještě více než tři roky práce. Bude usilovat o nastavení vzdělávání tak, aby každé dítě mělo potřebné množství znalostí a zároveň dobře rozvinuté schopnosti k tomu, aby bylo schopno reagovat na měnící se podmínky jeho života. Třeba se podaří, že se mladí lidé budou lépe orientovat ve světě financí a nebudou oni ani jejich děti vstupovat do života zadlužení. Budou schopni učit se nové technologie a používat je. Budou schopni se domluvit mezi sebou, s nadřízenými i podřízenými. Budou schopni reflexe, co je dobře a co ne, v čem je dobré pokračovat a co je třeba opustit. Třeba se podaří zastavit rozvírání nůžek mezi dětmi s velmi dobrým zázemím a ostatními dětmi, mezi naším vzděláváním a vzděláváním ve vyspělém světě. Všechno to snažení směřuje k tomu, aby každý mohl prožít svůj autentický, dobrý a naplněný život ve společnosti druhých lidí.


Témata:

Nepřehlédněte