• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Infarkt, halucinace i narušení sluchu. Tisíce Čechů trpí vedlejšími účinky po očkování

  14.5.2021
  Redakce

  Lékový ústav zaznamenal už 65 úmrtí, u nichž existuje podezření, že nastala po očkování proti covidu-19. Za poslední týden přibyly tři případy. Informace musí posoudit evropská databáze nežádoucích účinků. 

  Hlášení o úmrtích jsou podle SÚKL v ČR důkladně hodnocená a následně je posuzuje také výbor Evropské agentury pro léčivé prostředky (EMA), ve kterém má ČR své zástupce. Ústav upozorňuje, že stejně jako u ostatních hlášení se i v těchto případech jedná pouze o podezření na vztah k očkování, časová souvislost rozhodně nemusí znamenat příčinnou souvislost. Kdyby výbor EMA došel k závěru, že mezi přípravkem a reakcí existuje příčinná souvislost, může například změnit jeho registraci.

  Podle dosavadních zpráv EMA k vakcínám firem Pfizer/BioNTech a Moderna převažují přínosy vakcín nad jejich riziky. Většina úmrtí byla vysvětlena zhoršením už existujících nemocí. V případě vakcíny AstraZeneca EMA uvedla, že jejím vzácným vedlejším účinkem je výskyt krevních sraženin. I přesto podle EMA přínos vakcíny převyšuje možná rizika. Některé země ale očkování touto vakcínou omezily.

  Lidé hlásí i podezření na další nežádoucí účinky vakcín proti covidu-19, nejčastěji popisují reakce jako horečka, zimnice, únava, reakce v místě vpichu, příznaky chřipky a podobně.

  Ke čtvrtečnímu večeru, ke kterému je i aktuální hlášení nežádoucích účinků, dostalo v Česku obě potřebné dávky vakcíny zhruba 1 072 991 lidí, aspoň jednu dávku očkovací látky mělo asi 2 897 689 lidí. V ČR se očkuje třemi vakcínami, a to od firem Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca. Příští týden měla do Česka dorazit vakcína americké firmy Johnson&Johnson, společnost ale tento týden po oznámila, že distribuci do Evropy odloží kvůli vyšetřování podezření na vznik krevních sraženin v USA.

  Celkové příznaky a reakce v místě aplikace – 2 685

  • horečka, třesavka, zimnice, únava, slabost, malátnost
  • pocit nepohody reakce v místě vpichu (bolest, zarudnutí, otok, teplo, svědění, zduření, modřina, brnění, vyrážka)
  • otok obličeje, pocit horka, pocit chladu, nepříjemný pocit na hrudníku, bolest na hrudi, bolest v podpaží
  • snížená pohyblivost končetiny, zhoršení chůze nebo potíže při chůzi, žízeň
  • selhání/neúčinnost očkování, zhoršení zdravotního stavu

  Očkování proti covidu: Jak se připravit a co od toho čekat?

  Neurologické příznaky – 968

  • bolest hlavy, parestézie, mravenčení, závrať, třes
  • pocit na omdlení, mdloba, narušení rovnováhy, ospalost, snížená citlivost
  • obrna lícního nervu, migréna, narušení chuti, narušení paměti, narušení čichu, narušení řeči
  • cévní mozková příhoda, paréza končetiny, narušení pozornosti
  • narušení kognitivních funkcí, bolest v průběhu nervu

  Příznaky svědčící pro ovlivnění svalů, kloubů nebo kostí – 904

  • bolest svalů, bolest kloubů, bolest v končetině, bolest zad
  • svalová slabost, ztuhlost, svalové spasmy, svalové záškuby
  • bolest krku, bolest páteře, otok kloubu
  • ztuhnutí šíje, snížení pohyblivosti, omezení hybnosti kloubu

  Příznaky svědčící pro ovlivnění trávicí soustavy – 768

  • nevolnost, zvracení, průjem
  • parestézie v oblasti úst, obtížné polykání, bolest břicha
  • otok rtu, otok jazyka, obtížné polykání
  • bolest zubu, afty, dyspepsie, zácpa, sucho v ústech
  • břišní diskomfort, plynatost

  Příznaky svědčící pro ovlivnění kůže a podkoží – 403

  • vyrážka, zarudnutí, svědivost
  • pocení, kopřivka, bolestivost kůže, pocit pálení kůže
  • petechie, angioedém, padání vlasů

  Příznaky svědčící pro ovlivnění dýchací soustavy – 386

  • dušnost, kašel, hyperventilace, zrychlené dýchání
  • výtok z nosu, bolest v krku, pocit podráždění v krku
  • otok hrtanu, pocit sevření hrdla, krvácení z nosu
  • plicní embolie , námahová dušnost, bronchospasmus

  Arenberger: Nevím, proč dávají lékaři při očkování přednost mladším

  Příznaky svědčící pro ovlivnění cévního systému – 265

  • chladné okrajové části končetin
  • zvýšení, snížení či kolísání krevního tlaku, nával horka
  • zrudnutí, bledost, kolaps
  • hluboká žilní trombóza, povrchová tromboflebitida, hematom

  Příznaky svědčící pro ovlivnění krevního a lymfatického systému – 236

  • zvětšení a bolestivost lymfatických uzlin, snížený počet krevních destiček

  Příznaky svědčící pro ovlivnění ucha a labyrintu – 179

  • závrať, pocit točení hlavy
  • pocit tlaku v uchu, tinnitus, bolest ucha, nepříjemný pocit v uchu, narušení sluchu

  Psychiatrické příznaky – 173

  • neklid, úzkost, nespavost, podrážděnost, apatie
  • zmatenost, dezorientace, halucinace, deprese
  • zpomalené myšlení, nervozita, deprese

  Oční příznaky – 171

  • bolest oka, rozmazané či narušené vidění, podráždění oka
  • světloplachost, otok oka/očního víčka, mžitky, nepříjemný pocit v oku

  Infekce – 165

  • infekce COVID-19
  • pneumonie způsobená virem SARS-CoV-2, Herpes zoster
  • opar, rýma, infekce močových cest

  Příznaky svědčící pro ovlivnění kardiovaskulárního systému – 144

  • zrychlený tep, zpomalený tep, bušení srdce
  • fibrilace síní, infarkt myokardu, srdeční selhání

  Druhý nejvyšší počet očkovaných. Ve čtvrtek bylo podáno přes 85 tisíc vakcín

  Příznaky svědčící pro ovlivnění metabolismu – 136

  • zvýšená hladina cukru, snížení chuti k jídlu, dehydratace

  Vyšetření – 87

  • pozitivní test na průkaz SARS-CoV-2
  • zvýšená tělesná teplota, zvýšený krevní tlak, snížený krevní tlak, zvýšená srdeční frekvence

  Příznaky svědčící pro ovlivnění imunitního systému – 73

  • přecitlivělost, alergická reakce, anafylaktická reakce

  Příznaky svědčící pro ovlivnění reprodukčního systému nebo prsu – 55

  • gynekologické krvácení mimo menstruaci
  • nepravidelná menstruace, bolest prsu, otok prsu

  Příznaky svědčící pro ovlivnění ledvin a močových cest – 40

  • bolest močového měchýře, bolest v oblasti ledvin
  • zánět močových cest, časté močení, bolest ledviny, močová inkontinence

  Poranění a procedurální komplikace – 28

  • pád, pochybení při přípravě přípravku

  Příznaky svědčící pro ovlivnění jater a žlučových cest

  • abnormální jaterní funkce

  Celkový počet úmrtí, která byla nahlášena jako podezření na nežádoucí účinek vakcín proti COVID-19 – 65  Nepřehlédněte