Investiční akce přinesou bezpečnost v silničním provozu, nová sportoviště i rekonstrukci sociálního zařízení

12.4.2021
Táňa Pikartová

Práce by se měly zahájit v letních měsících a hotovo by mělo být do konce letošních prázdnin. Projekt počítá s vybudováním chodníků a navazujících přechodů, také s novým veřejným osvětlením, vyhrazenými parkovacími místy pro osoby s omezenou pohyblivostí a ve finální fázi také zniknou, a to mimo prostor parkoviště, autobusové zastávky s bezpečnými zálivy mimo. Konečná úprava místa zajistí jednosměrný provoz a uzavření spodního výjezdu z parkoviště kvůli jeho prudkému sklonu vozovky a rizika kolize s chodci.

„Změna provozu parkoviště přinese především dopravní řád, bezpečný pohyb všech účastníků silničního provozu v lokalitě, která slouží místním také jako oddychová,” dodává Markéta Růtová z Městského úřadu Slaný.

V plánu je také rekonstrukce Zimní stadionu s předpokládanými náklady 37 milionů korun. Aktuálně město vypsalo výběrové řízení na zhotovitele. Rekonstruovat se bude střecha, dojde ke kompletní výměně dřevěné nosné konstrukce střešního pláště za novou s vyšší únosností, která bude dimenzována i na případné budoucí umístění fotovoltaické elektrárny, počítá se i s protikorozní úpravou kovových konstrukcí.

Ve Slaném začala oprava klíčové křižovatky, potrvá dva měsíce

Náklady na střechu by zase mohla pomoct financovat dotace ve výši sedmdesáti procent, tedy asi 25 milionů korun z Národní sportovní agentury, kam město podalo žádost. Naopak dotace na renstrukci chlazení ve výši pětadvaceti procent z celkových nákladů což je asi 4,3 milionu korun ze Státního fondu životního prostředí je schválená.

Změny čekají i plavecký bazén, konkrétně jde o opravu stropu a zateplení objektu, dale o výměnu stávajícího podhledu, ke kterému se váže i úprava schodiště k tobogánu, také o osvětlení haly a výměnu strojovny a rozvodů. Realiace projektu za třicet dva milionů korun se uskuteční v období od srpna letošního roku do ledna roku příštího.

DPS Brožovského, který poskytuje pobytové sociální služby osobám s demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc, se v rámci projektu Realizace bezbariérových úprav dočká rekonstrukce sociálního zařízení pro klienty. Celkový rozpočet je na 1,3 milionu korun, přičemž dotace  MPSV činí 895 tisíc korun.

Realizace projektu probíhá nyní v 1. patře, kde by měly být práce hotové do začátku letošního června. Přínosem bude bezpečný bezbariérový pohyb zdravotně postižených lidí zejména na invalidním vozíku. V rámci projektu se budou instalovat také schodišťové plošiny a klienti získají i svůj prostor pro převlékání.Nepřehlédněte