Jak se dřív žilo, jak se předlo, jak se tkalo? Dozvíte se v muzejní chaloupce v Železnici (u Jičína)

17.7.2022
Fefík
Další fotky

Desátý ročník Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezska, jejichž cílem je propagace a zdůraznění významu lidové architektury jako nedílné součástí místního kulturního dědictví, se koná o víkendu 23. a 24. července. K akci se připojil i Liberecký kraj, na jehož území bude zdarma možné zhlédnout patnáct historických staveb.

Liberecký kraj nemá pověst regionu výjimečně bohatého na památky lidové architektury. Každý rok se však ve spolupráci s majiteli těchto památek snažíme představit to nejzajímavější, co u nás máme. I letos se mají návštěvníci na co těšit,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Těšit se bude možné na doprovodný program v podobě hudebních, divadelních a folklórních vystoupení, řemeslných dílen, ukázek tradičních řemesel, přednášek, vyprávění o historiích objektů a jejich obnovách nebo tradiční jarmarky.

Nově lze zavítat do myslivny v Karlově u Josefova Dolu, kde se návštěvníci seznámí s pytláckým náčiním, do bývalé Bohatické rychty, kde bude možné ochutnat domácí výrobky v černé kuchyni a poslechnout si nahrávku o historii objektu, do Zemanova statku ve Stanovém, kde bude k vidění unikátní sto let starý tkalcovský stav, do roubené chalupy č. 94 v Železnici, kde si na tkalcovském nebo kolíkovém stavu zájemci vyzkouší tkaní a na kolovrátku předení.

Rekonstrukce střechy jičínského kostela sv. Ignáce bude pokračovat, obnoveny budou i věžní hodiny

 

Železnice. Okouzlí vás náměstí plné zachovaných empírových domů, dominantní kostel sv. Jiljí, uličky s domy nesoucí pamětní desky se jmény zde žijících nebo pobývajících spisovatelů, malířů i hudebníků. Nebo si prohlédněte několik lidových staveb, například muzejní roubenou chaloupku, která byla v roce 2018 rekonstruována. V nově koncipované vnitřní expozici se při komentované prohlídce dozvíte, jak vypadal život našich předků.

Vše si můžete i sami vyzkoušet. Po názorné ukázce, jak se zpracovával len, se pokusíte rozpoznat různé druhy přízí, a věřte, že to není vůbec jednoduché.

Roubená chaloupka byla postavena v roce 1789. Interiér je bohatě zařízen dobovými předměty. Od průvodců se dozvíte, jak se dříve žilo, co se jedlo, kde se spalo, k čemu sloužily různé nástroje a nádobí a mnoho dalšího.

V hlavní budově muzea, postavené v roce 1816 vedle roubenky, čekají další expozice, archeologie a paleontologie a stará školní třída. Děti rády obdivují loutky od akademického malíře Věnceslava Černého a expozice akademického malíře Františka Zikmunda je zase ukázkou jeho pražského ateliéru i s vlastními obrazy.

V období letní sezóny si nenechte ujít výstavu polodrahokamů, zkamenělin a fosilií.

Malé výročí „skokanské“ rozhledny v Lomnici nad Popelkou

 

Železnice leží asi 5 kilometrů od Jičína směrem na Lomnici n/P. Pojmenování místa, kde dle pramenů stávala tvrz pánů z Isenburka, má souvislost se železem. První písemná zmínka o Železnici pochází z r. 1318. Dle tradice byla povýšena na město v roce 1599. V obci lze vidět barokní kostel sv. Jiljí (1723), barokní sochu Panny Marie (1794) nebo barokní sochu sv. J. Nepomuckého (1717). Navštívit můžete Vlastivědné muzeum, Muzeum I. Kolomjec nebo se projít po stopách bitvy 1866.

Dochovaná zástavba tvoří jedinečný empírový urbanistický celek – jádro Železnice je vyhlášeno městskou památkovou zónou. Okolní naleziště rašeliny dala v roce 1903 podnět k založení lázní; dnes už ale nejsou v provozu.

FOTO: Železnice (u Jičína)

Železnice (u Jičína) - 0 žele muzŽeleznice (u Jičína) - 1 kolovrátek a stav v roubence č. p. 94 v Železnici likrŽeleznice (u Jičína) - 1 žele muzŽeleznice (u Jičína) - 2 Vlastivědné muzeum Železnice muzželeŽeleznice (u Jičína) - 3 Muzeum Železnice4
Další fotky
Železnice (u Jičína) - 4 kh krajŽeleznice (u Jičína) - 4 zeleznicke-hudebni-letoŽeleznice (u Jičína) - 5 DSC03109Železnice (u Jičína) - 6 valdštýnův dvůr pak dětská léčebna jáŽeleznice (u Jičína) - 7 DSC07721

Zdroje: Simona Hrabalová, Lomnické letní turistické noviny; Jan Mikulička, Liberecký kraj; Turistické noviny, Sdružení Český ráj


Témata:

Nepřehlédněte