Jak zvukové nosiče ovlivňují hudbu? Smetana se může stát báječným vánočním dárkem

7.12.2021
Jaroslav Svoboda

Národní muzeum v Praze otevřelo ve svém Muzeu Bedřicha Smetany novou výstavu s názvem Hudba Bedřicha Smetany – nejkrásnější dárek domů. Jedná se o ukázku toho, jaký vliv na věhlas skladatele může mít i fenomén hudebních nosičů.

Sláva Bedřicha Smetany se ve 20. století umocnila díky rozvoji nahrávání hudby na zvukové nosiče. Vzhledem k charakteru hudby, která jak známo nepotřebuje tlumočníka, docházelo k jejímu postupnému rozšíření do celého světa. Hudbu bylo tak možné poslouchat nejen na koncertních podiích, ale také, a to opakovaně, v domácím prostředí. Hudební nosiče se proto staly velmi oblíbenou formou, jak obdarovat někoho blízkého, ale také přinesly nový druh sběratelství, v němž lidé měli možnost bezprostředního srovnání nahrávek stejné skladby provedené různými interprety. Gramofonový průmysl, jakožto nově vzniklá oblast obchodu přinesl i další hodnotu, a to výtvarnou.

Dnes chodí čert s Mikulášem, odkud do českých domácností vlastně přišli?

Výstava Hudba Bedřicha Smetany – nejkrásnější dárek domů prezentuje fenomén hudebních nosičů s nahrávkami děl Bedřicha Smetany, zaměřuje se na světoznámé interprety, dirigenty a hudební tělesa. Představí rovněž design obalů, který zrcadlil výtvarné trendy a dobový vkus doma i v zahraničí. Návštěvníci tak uvidí například nahrávky pocházející již z přelomu 19. a 20. století. Představeny jsou nahrávky takových pěvců, jakými byli Ema Destinnová, Karel Burian, Marie Podvalová, Otakar Mařák či Eduard Haken.

Okna do pravěku

Další expozicí, kterou si pro návštěvníky připravili v Národním muzeu, je expozice Okna do pravěku. V ní mohou návštěvníci ve čtyřech výstavních sálech obdivovat jedinečné exponáty, které představují světové milníky v poznání historie života na Zemi a to z dob od prvohor až po čtvrtohory.

Klementov, Nový Gottwaldov, Zápotockýgrad, Bezručov nebo Fučíkov. Víte, které město se mělo takto jmenovat?

„První koncepty expozice vznikaly již v roce 2008, ale intenzivní práce započaly až v roce 2016, tedy před 5 lety.  Seznámíte se zde s prvohorními živočichy prvně popsanými Joachimem Barrandem nebo uvidíte vzácnou nejstarší suchozemskou rostlinu světa Cooksonia barrandei, která pochází z doby před čtyřmi sty třiceti miliony let,“ zvou na výstavu zástupci Národního muzea.

Zdroj: Národní muzeum


Témata:

Nepřehlédněte