• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Jaká je budoucnost našeho vesmíru? Tři nejpravděpodobnější známé scénáře

  27.11.2019
  Petr Matura

  Asi všechno na světě má svůj začátek i konec, a to včetně takových veličin, jako je vesmír. O jeho počátcích panuje mezi vědci více méně shoda, jeho případný budoucí zánik je však otázkou mnohem, mnohem složitější. Nejpravděpodobněji prý zatím působí tři možné teorie. Na jedné zásadní věci se však vědci shodují již dnes – vesmír se neustále rozpíná a tento fakt hraje roli právě i ve dvou ze tří předpokládaných možnostech jeho zániku…

  První hypotézou je budoucí možné velké rozervání vesmíru. Jednotlivé galaxie se od sebe sice zatím celkem pomalu, ale pravidelně a jistě neustále vzdalují a prostor mezi nimi se tak stále zvětšuje. Toto rozpínání se podle vědců navíc postupem času zrychluje, a tak si nelze nepoložit otázku, kam až povede. Jeden z možných modelů pracuje s teorií, že tzv. temná energie, jakási tajemná materie, z níž se má prý skládat asi tři čtvrtiny celého vesmíru a která údajně drží celý vesmír pohromadě, současně připouští i jeho rozpínavost. Jenže i zde jde o pouhou teorii. Jak se tato energie projevuje, zatím jasně a ověřitelně nevíme. Pokud však skutečně způsobuje postupné rozšiřování vesmíru, může podle vědců nakonec způsobit jeho rozervání.

  Vesmíru vládne gravitace. Gravitační vlny to je vesmír sám

  Za druhou a prý vůbec nejpravděpodobnější možnost vývoje vesmíru vědci považují jeho silné vychladnutí. I tato hypotéza pracuje s velkým a stále rychlejším rozpínáním. Vesmír tak bude čím dál tím víc „prázdný“, hvězdy postupně vyhasnou a nastane chlad a mráz. Jenže to zřejmě ještě nebude konec.

  Hmota, z níž jsou tvořeny galaxie, se zcela rozpadne. Zůstanou jen černé díry a vyhaslé hvězdy ve středech galaxií, které se však postupně vypaří a ve vesmíru se pak dle předpokladů budou vyskytovat již jen pouze elementární částice. V žádném případě však nemusíme propadat panice, k tomuto případnému vývoji může dojít až v řádech miliard let. Chvíle, kdy vesmír zanikne, se prý skutečně blíží nekonečnu…

  FOTO: Vesmír 2019

  Vesmír 2019 - VesmírVesmír 2019 - vesmir mlecna drahaVesmír 2019 - VesmírVesmír 2019 - Vesmír

  Vraťme se ještě na chvíli k první zde uvedené teorii zániku – rozervání vesmíru. Třetí nejčastěji uváděná hypotéza totiž pracuje se zcela opačnou možností, tedy že se rozpínání vesmíru nejen zastaví, ale dojde k opačnému procesu. Vesmír se prý bude naopak smršťovat a vše se k sobě bude přibližovat až do té míry, že vznikne jedna obrovská žhavá koule, která se však poté začne též smršťovat. Její teplota neustále poroste, nastane počátek rozpadu atomů a nakonec zůstane jediný, naprosto miniaturní bod. Podle vědců se pak bude opakovat koloběh opětovného vzniku vesmíru, velký třesk. Pokud se skutečně vše odehrává takto cyklicky, povstane a zrodí se vesmír nový…  Nepřehlédněte