Jeho Slunečnice se otáčí každým dnem za sluncem. I když tu skladatel Nováček už 40 let není

27.3.2019
Fefík

Během svého působení v Rokoku v roce 1930 se Sláva Eman Nováček (* 2. ledna 1911 v Praze) seznámil s E. F. Burianem, který jej angažoval do svého kabaretu Červené eso. Po zániku kabaretu přešel po krátkém kavárenském mezidobí (Mánes) do divadla Vlasty Buriana, kde působil v letech 1935–38. Zde také začal komponovat své první písně. Vlasta Burian ho inspiroval k autorským aranžmá, které ve svém divadle s velkým úspěchem uváděl.

V té době (1938) dostal Nováček také první nabídku od scénáristy a textaře (a také herce) Josefa Grusse (1908 v Praze – 1971 tamtéž) na písničky do filmu na texty Nečekej a Jen pro ten dnešní den. Ty použil režisér Martin Frič ve filmu Kristián (1939). Až při synchronu se Nováček seznámil s Oldřichem Novým, o němž se soudí, že mu byla píseň „šita na tělo“. Jejich spolupráce pak trvala téměř deset let.

V roce 1939 složil Nováček hudbu k hudební veselohře Lidi, pozor na lidi (premiéra 1940 v divadle U Nováků). Následoval film Dívka v modrém (1940, scénář a režie Otakar Vávra, s Oldřichem Novým a Lídou Baarovou v hlavních rolích), kde skladatel pracoval rozmanitými způsoby s variacemi motivu titulní písně, která naplno zazněla až v závěrečné scéně filmu, v podání hlavního protagonisty Oldřicha Nového. Texty napsal K. M. Walló (1914 v Praze – 1990 tamtéž), známý spíš jako zakladatel našeho dabingu. Dalším filmem s Nováčkovou hudbou byl Život je krásný (1940).

Hm, hm, ach ty jsi úžasná nebo Sám s děvčetem v dešti. To jsou nesmrtelné hity R. A. Dvorského

Třetím těsně následujícím filmem byl Hotel Modrá Hvězda Martina Friče z roku 1941, kde Nováček opět spolupracoval s Josefem Grussem. Ve filmu zazněla v premiéře píseň Slunečnice v podání Inky Zemánkové (1915 v Praze – 2000 tamtéž) za doprovodu orchestru Jaroslava Maliny (1912 v Hořicích – 1988 v Praze) a s vložkami skupiny Lišáci, zřetelně inspirované dobovými americkými vokálními skupinami. Kromě tohoto pozdějšího evergreenu zůstala známou i další píseň, foxtrot Celý den si zpívám.

Oldřich Nový již předtím (1936) angažoval Nováčka také ve svém divadle, kde jako klavírista, dirigent a skladatel vytvářel hudební složku jeho představení, která měla již charakter malého muzikálu. Velký úspěch měla v Novém divadle Oldřicha Nového například hudební komedie Muži nestárnou a Jedenáctý v řadě z roku 1942, která měla 755 repríz. Tyto veselohry byly rovněž úspěšně zfilmovány.
V mezidobí svého působení v divadle Oldřicha Nového začal znovu studovat hru na klavír a doplnil si jako zkušený praktik i kompoziční vzdělání na pražské konzervatoři u prof. Aloise Háby. V té době krátce spolupracoval i s V + W na písních pro hru Pěst na oko.

Později se věnoval již jen práci pro film a pro nahrávací studia. Již v roce 1941 byl požádán nahrávací firmou ESTA, aby sestavil nový studiový orchestr. Nováčkův soubor se tak stal jedním ze tří nahrávacích orchestrů této firmy (další dva řídil Sláva Mach a Karel Vacek), ovšem jako jediný se orientoval na swingovou hudbu. V ESTĚ působil Nováček také jako hudební režisér (1942–43) a později jako hudební referent (1944–48). Prvním gramofonovým snímkem Nováčkova studiového orchestru byla jeho již citovaná píseň Slunečnice, tentokrát v podání Boženy „Žužly“ Portové (*1925 v Praze) a vokální skupiny Lišáci. Nahrávací aktivita jeho studiového orchestru se rychle zvyšovala a dosáhla 150 nahrávek do konce roku 1945.

Praha 5 i letos podpoří filmový festival FEBIOFEST

V letech 1942-45 nahrával se svým orchestrem také původní slovenský repertoár v podání slovenského filmového herce a zpěváka Františka Krištofa Veselého (1903 ve slovenské Skalici – 1977 v Bratislavě).
S Nováčkovým orchestrem často spolupracovali známí zpěváci, filmoví herci a herečky, kromě již uvedeného Oldřicha Nového například Jára Kohout, Rudolf Cortés, Ljuba Hermanová, Jiřina Šejbalová, Jindra Láznička a také populární subrety z pražských operetních divadel, třeba Nelly Gaierová.
Kromě tanečních písní skládal Nováček také šansony.

FOTO: Sláva Nováček a spol

Sláva Nováček a spol - 1 aukroSláva Nováček a spol - 2 fdbSláva Nováček a spol - 3 pinterestSláva Nováček a spol - Oldřich Nový.Archiv Českého rozhlasu Brno.Sláva Nováček a spol - 4 pinterest
Další fotky
Sláva Nováček a spol - 6 nový čas

V poválečném období se nadále věnoval skladatelské činnosti. Skládal hudbu k rozhlasovým hrám, hudebním komediím, krátkým filmům a k celovečernímu filmu Hostinec u kamenného stolu (1948). Celkem složil Nováček kromě 200 tanečních písní, hudbu k šesti celovečerním a osmi krátkým filmům, sedm hudebních komedií, hudbu k několika rozhlasovým hrám a estrádním pořadům, mimo oblast populární hudby třeba Duo pro housle a violoncello, Koncertní fantasii pro klavír a orchestr, smyčcový kvartet ve čtvrttónové soustavě a dvě rapsodie pro housle a orchestr.
Blahoslav Emanuel Nováček zemřel 27. března 1979 v Praze.

Zdroj: Jana Franková: Český hudební slovník osob a institucí

 Nepřehlédněte