Karlovarský kraj je v očích předsedy spotřebního družstva nejhloupější

23.11.2021
Roman Kořinek

Nejmenší, nejchudší, s nejhorší infrastrukturou a nejnižší průměrnou mzdou. To jsou různá „nej“, která dlouhodobě provází Karlovarský kraj. Je jich samozřejmě o něco více a Josef Reiter, předseda představenstva spotřebního družstva Coop Jednota Toužim k nim v dopise zaslaném hejtmanovi a vedení kraje přidal další.  Poukazuje tak na zamítavé stanovisko vedení kraje, potažmo radního pro venkov Víta Hromádka (SNK1), nepřihlásit se do celostátního dotačního programu Obchůdek 2021.

„Zamítavé stanovisko politické reprezentace Karlovarského kraje k účasti v dotačním programu svědčí o nepochopení vážnosti problematiky potravinové obslužnosti venkova, kde provozování prodejen v obcích do 1000 obyvatel je pro všechny seriózní obchodníky, kteří řádně platí daně, ztrátovou činností a má charakter veřejně prospěšné služby nikoliv podnikání,“ píše hejtmanovi a vedení Karlovarského kraje předseda představenstva.

Ten dále zmiňuje fakt, že vyjma středočeského kraje je ten Karlovarský jediný z celé republiky, který podporou ve výši tři miliony korun pohrdl a do programu se naprosto nelogicky odmítl přihlásit.

„Negativní stanovisko Rady Karlovarského kraje je pro naše spotřební družstvo, v pozici dotčeného subjektu, respektive potenciálního zájemce nebo žadatele o dotační podporu, nejenom nepochopitelné, ale především obrovským zklamáním. Odepření možnosti a příležitosti, požádat o tuto finanční podporu, obecně byť jedinému žadateli, není jenom o neochotě a politické vůli, ale je projevem arogance moci a lenosti úředník,“ dodává Josef Reiter, který v závěru dopisu označuje kraj jako nejhloupější.

Podobně kritická byla k Vítu Hromádkovi a celé radě kraje i opozice, která naprosto nechápala pohrdnutí třímilionovou státní dotací, kterou mohl Karlovarský kraj pro provozovatele obchůdků v malých obcích čerpat. „Je to naprosté selhání radního Hromádka, nepochopení složité situace malých obchodníků a vlastně i nepochopení celého dotačního programu. Jakákoliv argumentace ze strany rady kraje nebo dotčeného radního, jehož funkce byla uměle vytvořena z důvodu nutnosti zaplatit si koaliční podporu je neobhajitelná a dokládající naprostou neschopnost orientovat se v problematice venkova,“ doplňuje poslankyně parlamentu a opoziční krajská zastupitelka Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

Problematika dotačního titulu Obchůdek 2021 byla již předmětem kritiky opozice na zasedání zastupitelstva. Jenže radní svoji chybu přiznat nehodlá a předsedovi spotřebního družstva v dopise odpověděl, že kraj podporuje prodejny ze svého rozpočtu. „Od roku 2020 mohou obce žádat o poskytnutí dotace na provoz prodejny provozované jiným subjektem než je obec a je na uvážení obce, zda chce provozovatele prodejny touto formou podpořit,“ píše Vít Hromádko a poukazuje na fakt, že kraj v letošním roce rozdělil na podporu prodejen 812 tisíc korun.

Radní tak v odpovědi prakticky přehodil vinu za nižší finanční podporu subjektů podnikajících v malých obcích na starosty těchto obcí, což je pro opozici nepřijatelné.

„Obchod v malé obci je někdy jediným místem pro sociální kontakt občanů obce. Takže kraj mohl podpořit malé prodejny celkem zhruba čtyřmi miliony korun (tři miliony korun z dotace a osm set tisíc korun ze svého rozpočtu), pohrdl státní dotací a doslova se na drobné živnostníky na venkově vykašlal,“ dodává poslankyně parlamentu, která je přesvědčena o tom, že by nabídku dotačních peněz z programu Obchůdek 2021 využila celá řada podnikatelů i starostů malých obcí Karlovarského kraje.

Zdroj: vz


Témata:

Nepřehlédněte