Karlovarský kraj podpoří aktivity v oblasti cestovního ruchu i v příštím roce

30.11.2021
Roman Kořinek

Zájemci o tyto dotace si z krajského rozpočtu rozdělí částku 2,3 milionu korun. Příjem žádostí o dotace začne 8. prosince 2021 v 9.00 hodin a ukončen bude 15. prosince 2021 v 16.00 hodin. Podle mluvčí kraje Jany Pavlíkové směřuje podpora nově i do oblasti řemeslné a zážitkové turistiky, na posílení turistické infrastruktury a s tím spojeného marketingu.

Peníze jsou určeny i na aktivity certifikovaných infocenter v regionu a činnost destinačního managementu v území.

„Podpora aktivit v cestovním ruchu je pro nás prvořadá, protože právě tuto oblast výrazně poznamenala pandemie koronaviru. Velmi se snažíme přilákat do našeho kraje domácí i zahraniční turisty, návštěvníky a nabídnout jim odpovídající služby. S rostoucím zájmem o moderní informační technologie a aplikace i ve sféře cestovního ruchu chceme podpořit jejich zavádění, dále rozvoj online forem propagace a marketingu i využití multimediálních nástrojů k propagaci toho, co je v našem kraji atraktivní,“ vysvětlil náměstek hejtmana Vojtěch Franta (Piráti).

Žadatelé budou moci krajskou dotaci využít mimo jiné na akce spojené s ukázkami tradičních řemesel i na zážitkové programy. Vzniknout by měly nové produktové balíčky pro turisty, propagační materiály nebo video spoty.

„V rámci dotačních peněz je počítáno i s dovybavením infocenter komunikační technologií a s modernizací rezervačních a vstupenkových systémů i webových portálů. Podpora je určena rovněž na obnovu a budování naučných stezek, posílení infrastruktury pro hendikepované návštěvníky, jako jsou nájezdové rampy nebo schodolezy. Pořídit se z nich dají i informační panely nebo navigační systém,“ dodala Jana Pavlíková.

Každý ze zájemců může podat maximálně 2 žádosti a veškeré podrobnosti najdou žadatelé na webových stránkách Karlovarského kraje.

Zdroj: vzNepřehlédněte