Karlovarský kraj poskytne dotaci na podporu provozu paliativní ambulance

23.5.2022
Roman Kořinek

Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo udělení individuální dotace na rozvoj poskytování paliativní péče na území Karlovarského kraje. Získala ji společnost, která tuto službu poskytuje ambulantní formou a z krajského rozpočtu obdrží dvě stě tisíc korun.

„Společnost Ladara je jediným poskytovatelem ambulantní paliativní péče v našem kraji. Ačkoliv je tato zdravotní péče částečně hrazena ze zdravotního pojištění, náklady na provoz této ambulance jsou vyšší. Vzhledem k rozsahu služeb a cílové skupině pacientů, kterými jsou nevyléčitelně nemocní, chápeme jako nezbytné, abychom provoz paliativní ambulance podpořili,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (STAN).

Paliativní ambulance je zdravotnické zařízení, v němž probíhá vyšetření a následná péče o pacienty. Služba je určena pacientům v pokročilém stádiu onkologického onemocnění či dalších chorob, u nichž bylo diagnostikováno nevyléčitelné onemocnění, a u kterých byla doporučena paliativní či podpůrná léčba.

„Jedná se o onemocnění, jež limitují délku a kvalitu života pacienta a zároveň přesahují možnosti ošetřujícího či praktického lékaře. Zdravotní péče je částečně hrazena ze zdravotního pojištění, tyto prostředky však nestačí pokrýt skutečné mzdové a provozní náklady paliativní ambulance,“ doplnila mluvčí Karlovarského kraje Jana Pavlíková s tím, že poskytovaná ambulantní péče v oboru paliativní medicíny navazuje na specializovanou paliativní péči, kterou společnost poskytuje ve spolupráci s odborníky z multidisciplinárního týmu, jimiž jsou lékaři specialisté, zdravotní sestry, psychoterapeuti, sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách a duchovní.

Karlovarský kraj dále finančně podporuje mobilní hospicovou péči, a to prostřednictvím dotačního titulu – Programu na podporu provozování domácí hospicové péče.

Zdroj: vz


Témata:

Nepřehlédněte