Karlovarský kraj utratí dva a půl milionu korun za zabezpečení sokolovské střední živnostenské školy

24.5.2022
Roman Kořinek

Další etapou pokračuje Karlovarský kraj v projektu, který se zaměřuje na zabezpečení středních škol a školských zařízení na území regionu. Z krajského rozpočtu byla vyčleněna částka ve výši téměř 2,5 milionu korun na zabezpečení vstupů budov Střední školy živnostenské Sokolov.

„V současné době bylo vyhlášeno zadávací řízení na veřejnou zakázku zabezpečení pro Střední školu živnostenskou Sokolov, jehož výsledkem bude uzavření smlouvy na dodávku bezpečnostních systémů do její hlavní budovy v Žákovské ulici. V objektu školy bude instalován poplachový zabezpečovací a tísňový systém, dále přístupový, docházkový, domovní dorozumívací systém a také dohledový video systém. Tyto zajistí zvýšení bezpečnosti osob v budově,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Jindřich Čermák (Piráti).

Instalované systémy budou zajišťovat kontrolu nad osobami vstupujícími do objektu a monitorovat jejich pohyb. Dojde tak k zamezení vniknutí do objektu školy cizím osobám. Všechny používané vstupy do budovy budou střeženy kamerovým systémem.

„Těmito opatřeními se kromě jiného zvýší také kvalita ochrany majetku provozovatele školy. Realizace bude probíhat zejména v době letních prázdnin, ale i v době plného provozu bez narušení běžného chodu školy,“ doplnila krajská mluvčí Jitka Čmoková.

Karlovarský kraj v minulosti vybudoval nadstavbu celého zabezpečovacího systému, tzv. dohledový server, který je instalován na Krajském úřadě Karlovarského kraj. Ze zabezpečených škol tak odchází informace o technickém stavu systému, případně jeho narušení a počtu osob přítomných v objektu. V případě vzniku mimořádných událostí se zrychlí a usnadní reakce na tyto události, přivolání pomoci a případná evakuace žáků.

Zdroj: vzNepřehlédněte