Kde se vzalo pojmenování „Češi“ a žijí ještě nějací Přemyslovci?

26.7.2021
Jaroslav Svoboda

Slovo Čech se poprvé objevuje v kronice takřečeného Dalimila z počátku 14. století. Jeho předchůdci, včetně nejslavnějšího kronikáře Kosmy, používají název Boemus. Odtud odvozený název Bohemia. Zajímavá je ale i otázka samotného původu slova Čech. Tím se zřejmě jako první vážně zaobíral jazykovědec Josef Dobrovský (1753-1829), který je v roce 1782 odvozuje od slova četí, tedy počínati.

Otazníky historie: Proč pil Mussolini svařené mléko a proč si naši předci pochutnávali na dřevě?

Josef Jungmann (1773-1847) si naopak myslí, že se nejedná o odvození ze zmíněného slovesa, nýbrž o zdrobnělinu vlastního jména Česlav. V 80. letech 19. století byl velmi populární výklad, podle kterého jméno vychází ze starého ruského slova čechanuť, tedy bojovat. V roce 1940 pak historik Záviš Kalandra (1902-1950) prosazuje tvrzení, že Čech rovná se suchý. Problém se však nepodařilo vyřešit do dnešních dnů, kdy se však dává přednost výkladu ze základu čel- ve slovech čeleď nebo člověk.

Jak to je s Přemyslovci?

Nazývali se však Čechy i příslušníci našeho nejslavnějšího rodu? A jak to vůbec s nimi bylo? Je známo, že Přemyslovci vymřeli po meči, ale nikde se příliš nehovoří o tom, že by vymřeli po přeslici. Kde se tedy dnes nachází přemyslovské ženy?

Ferda Mravenec aneb Jak se z opilce stala postavička pro děti

K úplnému vymření Přemyslovců po meči dochází roku 1521, kdy umírá Valentin Hrbatý (1485-1521), poslední člen pobočné linie opavských Přemyslovců. Po přeslici ale rod stále žije díky přemyslovským princeznám, provdaným za členy jiných rodů a jejich potomkům. V roce 2006 proběhlo u příležitosti 700. výročí vymření Přemyslovců po meči setkání rodů, kterým v žilách koluje alespoň trocha přemyslovské krve. Jsou mezi nimi například Schwarzenbergové nebo Lobkowiczové.

Zdroj: History revueNepřehlédněte