Když budete v Čáslavi, projděte si prostorné náměstí s Mariánským sloupem i sochou Jana Žižky

12.9.2019
Andrea Cerqueirová

Barokní Mariánský sloup pochází z let 1745 až 1746, přičemž upravený byl v roce 1854. Na jeho vrcholu se nachází soška Panny Marie, na volutách podstavce jsou sochy svatých Jana Nepomuckého, Prokopa, Floriána a Šebestiána. Sloup byl nově restaurován v roce 1996, tedy před 23 lety.

Tip na výlet: Navštivte tajemné poutní místo Cvilín u Krnova. Jsou zde obrazy, které mají léčivou moc

Pomník z roku 1881

Pomník Jana Žižky, který je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, byl odhalen v roce 1881, kdy ji podle, na základě vítězného návrhu Josefa Václava Myslbeka v soutěži z roku 1878, vytesali František Hergessel a Antonín Wiehl. Podstavec z roku 1879 navrhl novorenesanční architekt Antonín Wiehhl.

FOTO: Náměstí Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi

Náměstí Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi - Čáslav – foto AC 2Náměstí Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi - Čáslav – foto AC 3Náměstí Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi - Čáslav – foto ACNáměstí Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi - Čáslav 4 – foto AC

Pamětní desky

V Čáslavi je také zajímavé sledovat pamětní desky na domech. Konkrétně na náměstí se kupříkladu na budově základní školy čp. 181 nachází pamětní deska malíře Antonína Chittussiho (1847 – 1891), který byl významný český krajinář. V Čáslavi se nenarodil, ale chodil tam do školy. Na téže škole je i pamětní deska spisovatele, básníka, novináře a literárního historika Ladislava Queise (1846 – 1913).Nepřehlédněte