Když legendy ožívají. Tradiční pouť vejconošů z Velvar směr Karlův most

13.4.2019
Táňa Pikartová

Tradice vychází z legendy staré 662 let, podle níž Velvarští stejně jako obyvatelé jiných měst a obcí v okolí Prahy měli na stavbu Karlova mostu formou speciální vybírané daně dodat vajíčka, která se přidávala do malty. Velvarští to tehdy pochopili po svém a přivezli do Prahy vejce vařená natvrdo, aby se nerozbila. Tím se stali terčem všeobecného posměchu, nejen pražských měšťanů, ale i celé země.

Praha chce opravit Karlův most, hledá lom s vhodným kamenem

Dnešní Velvarští se ale začali k tradici hrdě hlásit a razí tvrdovaječnictví jako zásadní světonázor, spočívající ve schopnosti vysvětlit si rozličná nařízení po svém a lépe, což začíná být v dnešním světě stále užitečnější. Ve Velvarech proto začala být vařená vejce oslavována. Na místním slovutném rynku se pravidelně konají týden před Velikonocemi největší zemské vaječné slavnosti, takzvané Vajíčkobraní.

To i letos nabídne poctivý řemeslný trh, ukázky dobových zvyků, bohatý doprovodný program a spoustu natvrdlé zábavy. Vyvrcholením slavností bude i letos odchod statných vejconošů s nůšemi plnými velvarských vajec na noční pochod směrem ku Praze. Ačkoli se cesta koná v obnovené tradici teprve počtvrté, myšlenka tvrdovaječnictví již strhává i okolní obce a k pochodu se houfně přidávají další starostové. K noční pouti podél Vltavy se může připojit každý bez rozdílu věku, pohlaví i vyznání, podmínkou je slušivý oblek a nůše plná velvarských vařených vajec.

Jedinečný Langweilův model Prahy. Nahlédněte do uliček a zákoutí historického centra téměř před dvěma sty lety

Letos pouť získá na velkoleposti, neb v neděli ráno bude z Velvar do Prahy vypraven zvláštní Tvrdovaječnický parní vlak. V pravé poledne se pod malostranskou Mosteckou věží potkají vejconoši po noční pouti se svými rodinami a společně za zpěvu hymnu Ó Velvary přejdou slavnostním průvodem k Muzeu Karlova mostu, kde vaječný náklad převezme z rukou starosty města Velvary pražský primátor.

Ředitel Muzea Karlova mostu Zdeněk Bergman, převozník pražský, pak všechny poutníky pozve ke slavnostní plavbě pražskými Benátkami a k prohlídce muzea. Velvarská vejce budou předána obyvatelům Starého Města a Malé Strany.

 



Nepřehlédněte