Kladno chystá komunitní kompostování, hledá zájemce

29.10.2019
Ondřej Matěj Hrubeš

V rámci pilotního projektu zapůjčí Kladno dva kompostéry, když se systém osvědčí, jejich počet se rozšíří. „Nakládání s biologicky rozložitelným materiálem se neřídí zákonem o odpadech, ale pouze občanským zákoníkem. Proto je občanská iniciativa v kompostování velmi záslužným krokem,“ uvedl kladenský radní a předseda komise pro životní prostředí Petr Soudek (za Kladeňáci).

Zájemci, ze kterých bude vybírat kladenská komise pro životní prostředí, se musí přihlásit do 15. listopadu. Kromě zapojených domácností je třeba zajistit i místo pro kompostér a navrhnout způsob využití vzniklého kompostu. Komunitní kompostování funguje například také v Říčanech nebo některých částech Prahy.

OMH, ČTKNepřehlédněte