Kobyliskou střelnici čekají letos četné pietní akce. A místní zeleň úpravy

21.1.2022
Fefík

V letošním roce čekají Kobyliskou střelnici, národní kulturní památku nedaleko Ďáblického háje, úpravy zeleně.

Nejen, že to stav této kulturní památky potřebuje, ale letos si navíc připomínáme uplynutí 80 let od heydrichiády, kdy na zdejší střelnici položilo život mnoho hrdinných vlastenců,“ vysvětluje starosta Prahy 8 Ondřej Gros.

V areálu Kobyliské střelnice se počítá s mnohými vzpomínkovými akcemi, a tak je třeba v této lokalitě s předstihem zajistit důstojné prostředí.

Pod legendární žižkovskými schody bude nový vodní prvek. Provokativní, ale i pokorný

 

Předmětem úprav Kobyliské střelnice budou její svahy, které jsou v současné době porostlé náletovými dřevinami a přerostlými keři. Celkem se jedná o plochu 4 tisíc metrů na jižním, 2 100 metrů na severním a 1 800 metrů čtverečních na východním svahu ochranného valu střelnice.

Odstranění náletové vegetace a tím i znovuotevření svahů nad střelnicí je vítané také z hlediska památkové péče, neboť tato strohost doprovodné vegetace odpovídá původní kompozici nejbližšího okolí střelnice.

Úpravy budou provedeny v souladu s režimem ochrany dané kulturní památky a podložené rozhodnutím odboru památkové péče magistrátu a orgánem ochrany přírody.

Zdroj: Praha 8Nepřehlédněte