Kolem tmaňské fary to žije! Pokračovatelé Husova učení si připomínají století od svého vzniku

23.2.2021
Redakce

Hlavními hybateli na Podbrdsku byli spolužáci z bohosloví Dr. Karel Farský (později první patriarcha CČSH) a Antonín Koula – do roku 1909 římskokatolický farář v Litni, od roku 1910 ve Tmani, od ledna 1921 duchovní nové Církve československé husitské.

Poté, co se pokusila skupina římskokatolických pokrokových kněží uspět u papeže s žádostí o nápravu věcí církevních a předložit své požadavky na zmodernizování římskokatolické církve (liturgie v národním jazyce, demokratické prvky v silně hierarchické organizaci, zdobrovolnění celibátu a další), neúspěšně, byla 8. ledna 1920 založena nová Církev československá husitská s národním charakterem. Tak jako je husitské hnutí s pojetím kalicha před 600 lety něčím osobitým a ryze českým je i CČSH skutečně českou křesťanskou církví vysluhující svátost Večeře Páně pod obojí (chléb i víno), (československou – má stále zastoupení také na Slovensku) vycházející z Cyrilometodějské tradice, odkazu Mistra Jana Husa, Jednoty bratrské a Jana Amose Komenského.

K 600. výročí husitské revoluce a 100. výročí počátkům vzniku Náboženské obce CČSH ve Tmani připravilo Dětské centrum Světlušky při CČSH ve Tmani ve spolupráci se Obecním úřadem ve Tmani, Sborem dobrovolných hasičů ve Tmani na čtvrtek 4. února 2021 Bojovku pro děti a rodiče, která měřila cca 4 km. Děti plnily tajenku na dané téma, procházely okolní krajinou a dozvídaly se mnohé z historie. Do Tmaně například jezdíval a pobýval zde v letech 1909 – 1912 malíř Mikoláš Aleš, jehož kresby a obrazy husitů, vojevůdce Jana Žižky a dalších Božích bojovníků byly zakomponovány v otázkách.

Bojovka probíhala 4. února, na další se můžete těšit 6. března. Zdroj: CČSH ve Tmani

Na závěr Bojovky se před Sborem Jiřího z Poděbrad rozsvítil kalich z čajových svíček, abychom si připomněli husity zabité mezi 3. 2. – 6. 2. 1421. Bylo jich na 1000 a těm 300 chotěbořským byl slíben volný odchod z obléhaného města. Slib nebyl dodržen., přes 100 svíček se rozzářilo v 17 hodin k uctění jejich památky.

V říjnu 2021 uplyne 95 let od vybudování Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani, ojedinělé kulturní památky v širokém okolí. V době komunistického režimu se do Sboru jako do jiných církevních staveb neinvestovalo. Sbor spojený s farou (funkcionalistické prvky stavba nezapře) musel projít od roku 2015 postupnými opravami střechy, vnitřních prostor, schodiště a dalších zdevastovaných částí budovy, do kterých se finančně zapojili Pražská diecéze, Obec Tmaň, Vápenka Čertovy schody a.s., NO CČSH Radotín, pan Bohumil Stibal i další drobní přispěvatelé a dárci. Opravy si v několika letech vyžádaly téměř dva miliony korun.

Mýdlaři z DobroDíla Králův Dvůr aneb Mýdlo pro dobrou věc

V roce 2019 byla zahájena I. etapa repase oken celého objektu, která si vyžádá v celkovém objemu kolem 1,5 milionu korun. Celkovou dotaci jsme nedostali, ale díky spolupráci s památkáři a spolupráci s truhlářskou firmou pana Miroslava Stelšovského se daří postupně z dotací Ministerstva kultury ČR se spoluúčastí Pražské diecéze CČSH vracet této kulturní památce původní tvář. Letos žádáme o dotaci již na III. etapu, loňská II. byla nižší, než jsme počítali, tím se některé práce posouvají do roku 2021. Jsme však bojovníci, nevzdáme se a budeme se snažit uspět v nelehké situaci. Je to běh na velmi dlouhou trať, až v poslední fázi můžeme shánět peníze na omítku, kněžiště a varhany. Velký kus práce je však vidět již z dálky při příjezdu do obce od Králova Dvora a Slavíků a to nás motivuje k pokračování v bohulibém díle.

Děkujeme všem, kteří nám pomohli a pomáhají. Díky vám, kterým to není jedno, se život na faře a ve Sboru nezastavuje.

Život na faře běží – pro velký úspěch v únorové akci jsme připravili pro děti i dospělé opět ve spolupráci s OÚ Tmaň a SDH Tmaň na 6. března od 10 do 15 hodin 2. BOJOVKU – HUSITÉ.

Opět projdete samostatně asi 4 km dlouhou trasu, na které budete vyplňovat tajenku (tužku s sebou).

Letos si v březnu (7. 3.) připomínáme výročí českého husitského krále další významnou osobnost. To jen malá nápověda. Vše potřebné se dozvíte na stránkách obce Tmaň na FB stránkách Dětského centra Světlušky: @svetluskytman a přímo na místě.

Účastníci bojovky získají sladkou odměnu i něco na památku.

Na závěr v 15 hodin položíme ve Sboru Jiřího z Poděbrad k portrétu prvního prezidenta Československé republiky a k portrétu Jiřího z Poděbrad květinu a zapálíme svíčku.

Těšíme se na vaši hojnou účast, radost z výletu za poznáním a hezký vztah k osobnostem a tradicím naší vlasti.

Prosíme o dodržení všech nutných epidemiologických opatření v danou dobu.

Kromě těchto akcí probíhá o nedělích, o Velikonocích, ve svátky bohoslužebný život, po domluvě přípravy na křty, svatby, pastorace, rozhovory, péče o duševní zdraví v krizových situacích.

FB:@ccshtman , tel. 602 766 899

Za Radu starších náboženské obce CČSH ve Tmani farářka Jana Šmardová Koulová


Témata:

Nepřehlédněte