Kolem zchátralé polikliniky v Neratovicích se točí desítky miliónů, obyvatelé se bouří, nová poliklinika zatím jen na papíře

14.7.2020
Ivan Břešťák

Kolotoč se roztočil. Členové Bytového družstva Kojetická jako noví majitelé v prvé řadě schválili na členské schůzi zvýšení nájemného pro „podnikatelské účely“ (tedy pro lékaře) namísto dotovaných 27,- Kč za m2 za měsíc na „tržních“ 180,- Kč za metr čtvereční. To je dost velký rozdíl. Co bude dál a jestli na lékaře a pacienty nečeká nějaká další pohroma, to přesně nikdo neví.

Štěnice v ordinacích

Za co nyní lékaři platí šestinásobek nájemného? Podle psychiatričky Viery Zimové město prodalo budovu, o kterou se zjevně moc nestaralo, a která podle jejího názoru bezpochyby patří mezi budovy v nejdezolátnějším stavu v Neratovicích. „Nerekonstruované prostory s umakartovými jádry, pravidelný problém se štěnicemi, velmi špatný technický stav,“ říká. V této budově sídlí v prvním patře lékaři polikliniky, od druhého patra jsou zde bytové jednotky pro sociálně slabší občany. „O prodeji družstvu jsme se dozvěděli ve chvíli, kdy nám zástupkyně Bytového družstva Kojetická zaklepala na dveře s nějakými lejstry v rukách s pozvánkou ke schůzi a uvedla, že prostory koupilo zmíněné družstvo. A že interiér budovy je v žalostném stavu, takže se bude zdražovat nájemné na opravy,“ uvedla na webu Zimová. Pak se prý žena s lejstry otočila a odešla. Podle neratovické místostarostky Lenky Mrzílkové od ledna letošního roku s poliklinikou a dalšími osmi obytnými domy v privatizaci nakládají nově založená bytová družstva, na která přešly veškeré smluvní vztahy. To jinými slovy znamená, že město už nemá s chátrající budovou polikliniky nic společného. A pokud prý do této doby nejevilo o zařízení větší zájem, nyní to platí dvojnásobně.

V Roztokách bude bezbariérové nádraží. Vznikne i nový podchod

V prostorách polikliniky najdeme ordinace praktických a odborných lékařů, rehabilitace, odběrová místa a další nezdravotnické služby. Nelze vyloučit, že kvůli vyšším nákladům za pronájem někteří lékaři ordinace prostě opustí a půjdou jinam. To by znamenalo, že by poliklinika fakticky zanikla. Tíha břemene by pak dopadla především na seniory, imobilní občany i děti, kteří by museli vyhledat lékařskou pomoc až v Praze. Na novou polikliniku si budou muset lidé pár let počkat.

O nové poliklinice podle psychiatričky Viery Zimové město mluví už několik let. „Věc zjevně pro město nebylo prioritní, nic se za ty roky nedělo. Přitom budova polikliniky je snad v tom nejstrašnějším stavu v celých Neratovic,“ dodává Zimová.

V prostorách polikliniky najdeme ordinace praktických a odborných lékařů, rehabilitace, odběrová místa a další nezdravotnické služby. Hrozí, že kvůli vyšším nákladům za pronájem někteří lékaři ordinace prostě opustí a půjdou jinam. Tíha břemene by pak dopadla především na seniory, imobilní občany i děti, kteří by museli vyhledat lékařskou pomoc až v Praze. Na novou polikliniku si budou muset lidé pár let počkat.

Dražší o desítky milionů!

O výstavbě nové polikliniky se začalo na radnici hovořit už v roce 2018. Projektanti a inženýři v té době vyčíslili výstavbu nového zdravotnického zařízení na 66 miliónů korun. Utekly dva roky a vše je jinak. Namísto 66 miliónů se plánované investice vyšplhaly na 137 miliónů korun, přičemž prý nelze vyloučit, že i tato částka se časem zvýší. Do čela místní „občanské revolty“ se postavil neratovický rodák Ing. Pavel Novotný, který se rozhodl, že se novému projektu podívá pod pokličku. Především na navýšení investicí. A už není sám. Ing. Novotnému se totiž podařilo zahájit kampaň, kde na některé nesrovnalosti kolem výstavby nové polikliniky upozorňuje ostatní obyvatele. „Mluvil jsem o tom s řadou lidí.  Nakonec se nám podařilo nashromáždit zhruba 50 tisíc korun, za ty peníze nám v tiskárně vytiskli naše „noviny“ s informacemi o tom, co se děje za zády obyvatel a pacientů.“ Před pár dny Novotný sbírku zopakoval, takže mnozí obyvatelé Neratovic dostali do schránek další informace s podtextem, že by se mohlo jednat o jednu velkou „levárnu, neboli tunel“. S tím ale místostarostka Mgr. Mrzlíková nesouhlasí.  „Město Neratovice má zájem na udržení stávajícího rozsahu poskytovaných zdravotních služeb. Současnou situaci na poliklinice vnímáme a není nám lhostejné, jak se vyvíjí a prezentuje. Ze strany města byla v minulosti vyvinuta snaha o komunikaci s nájemci ordinací. Již v září 2017 byli nájemníci písemně o záměru prodeje informováni a byla zorganizována informační schůzka,“ tvrdí Mrzlíková. S jejími slovy plně souhlasí současný starosta Neratovic Roman Kroužecký, který se ujal funkce teprve nedávno.

Daň z nabytí nemovitosti sněmovna zrušila. Možnost odpočtu úroků je zachován

Výrazně ostřeji to vidí již citovaná lékařka Zimová. „Nejen, že jsou prostory v dezolátním stavu a neodpovídají výši nově určeného nájemného, ale pro některá rozlohou velká pracoviště jako například rehabilitace, by toto bylo přímo likvidační!“

Výtahy a čerpadla

Projekt z roku 2018 nasliboval moderní pracoviště. V plánu byly dokonce sluneční panely, aby budova byla ekologická. Kritici z řad mnohých lékařů však upozorňují třeba na to, že v plánech je společná čekárna pro pacienty s psychickými potížemi a lidmi, kteří onemocněli chřipkou, což je podle nich minimálně neetické (vedle např. přenosu kapénkové nákazy). Více než dvojnásobné zvýšení investice pak odůvodnil 1. místostarosta Marek Lenc argumenty, že do zvýšení investice se promítly také dva plánované výtahy a tepelná čerpadla. Ale zde se místostarosta Lecn možná trochu popletl. Výtahy a čerpadla totiž byly zahrnuty do první kalkulace ve výši 66 mil. už v roce 2018, takže tento zastupitel naúčtoval náklady zařízení dvakrát.

Co na to místostarostka?

„Současná cena proti prvotnímu hrubému odhadu z roku 2018 narostla z několika důvodů: v mezidobí stouply mimo jiné tabulkové ceny, ze kterých bylo při výpočtu vycházeno, dále původní návrh obsahoval požadovaný počet ordinací a dalších nezbytných prostor, avšak bez rezervy pro rehabilitaci. Tyto rozsáhlé prostory byly doplněny hned při dopracování studie. Další navýšení objemu stavby bylo důsledkem požadavků lékařů na velikost ordinací a vlastní hygienické zařízení pro každou ordinaci oproti původně společnému zázemí na každém patře,“ tvrdí Mrzlíková. To ale není podle lídra revoltujících občanů pravda. „Pokud se někdo zajímal o požadavky lékařů, požadoval pouze obecné informace,“ uvedl Ing. Novotný.

FOTO: Poliklinika Neratovice

Poliklinika Neratovice - Poliklinika NeratovicePoliklinika Neratovice - Poliklinika NeratovicePoliklinika Neratovice - Poliklinika Neratovice

Radnice PRÝ cenzuruje záznamy

Projekt po představení lékaři podrobili drtivé kritice, protože ač jej prý vytvořil specialista na zdravotnické stavby, podle lékařů jej vytvořil špatně. Stručně, udělal to podle vzoru nemocnic. Ale do nemocnic nechodí nemocní lidé v akutním stadiu své nemoci. V nemocnici se pacienti podrobují třeba plánované operaci kyčle a dalším zákrokům. Lidé infekčně nemocní jsou pak léčeni praktickými lékaři, mnohdy na poliklinikách. “ Kvůli tomu se vzedmula další vlna kritiky, kterou Město ignoruje a činí tak i ve formě „podrazů“. Když dojde k setkání nového majitele a architekta s lékaři a občany, který je zaznamenáván kamerou, dost často se prý stává, že ze záznamu „technickou závadou“ zmizí ostrá kritika.  „Místní aktivisté tyhle triky zdejšího zastupitelstva ovšem znají a tak pořídili vlastní záznamy, pomocí kterých se „podrazy“ zastupitelstva snadno zadokumentují.

Místostarostka se brání

„Projektová dokumentace dosud nebyla dokončena, stále probíhají její úpravy a cena je zatím stále orientační. Konečná cena však bude známa až po zpracování prováděcí dokumentace, kde již budou naceněny konkrétní materiály a technologická zařízení,“ uvedla Mrzlíková. Jakékoli pochybení odmítá. Pro některé podnikatele a dárce financí na vytištění informací kritiků, kteří dostávají zakázky od města, je to podle Ing. Novotného projevem odvahy na vydání „opoziční“ tiskoviny přispět, aby to prý „neschytali“ od úřadů…Nepřehlédněte