Konec spekulacím! Janeček bude kandidovat na prezidenta České republiky

21.1.2022
Martin Březina

Matematik a podnikatel Karel Janeček na dnešní tiskové konferenci na scéně pražského divadla La Fabrika oficiálně oznámil, že bude kandidovat na post prezidenta České republiky. Zároveň představil svou vizi, jak se může malá země v srdci Evropy stát vzorem i pro celý svět.

Kandidovat chce díky sesbírání petičních podpisů od voličů, potřebovat jich bude minimálně 50 tisíc. Pro jejich získání plánuje otevřít podpisová střediska a v plánu má setkání s co největším počtem obyvatel Česka. „Rozhodně nebudu oslovovat nějaké politické strany!“ řekl Karel Janeček. Na svou podporu spustil projekt Tohle jsme my. Za cíl mu dává, aby na základě celospolečenské diskuse vytvořil „společenskou ústavu“ pro úspěšnou, sebevědomou a sociálně ohleduplnou budoucnost České republiky.

„Aktuálně procházíme ultimativní zkouškou. Pro budoucnost nás i našich dětí je naprosto zásadní, abychom v této zkoušce obstáli. Věřím, že budeme úspěšní, a že se tak můžeme stát vzorem nejen pro Evropu, ale i pro celý svět. Dlouhodobě cítím svou odpovědnost a chci se aktivně zapojit do řešení aktuálních problémů. Budu ještě více a systematičtěji iniciovat a osobně se účastnit různých typů aktivit, jejichž cílem bude hledat odpovědi na celou řadu aktuálních otázek.“ V rámci těchto aktivit Janeček představil pět oblastí, které považuje pro budoucí prosperitu České republiky jako zcela zásadní:

Vzdělávání a děti

„Rozhodně máme na čem stavět. Jan Amos Komenský se svou nadčasovou myšlenkou ‚škola hrou‘ přesně zformuloval věci, které můžeme a měli bychom ve 21. století uvádět do života. Většina z nás sdílí poměrně kritický pohled na české školství jako na podfinancované a často zastaralé. V naší zemi přitom máme celou řadu skvělých odborníků a vzdělaných lidí. Vnímám a osobně znám mnoho lidí, kteří se houževnatě snaží situaci zlepšit. Vzdělanost národa byla, je a vždycky bude hlavním pilířem jeho prosperity a udržitelnosti. A proto potřebujeme tomuto tématu věnovat mnohem více pozornosti a energie než doposud. Přeji si to nejlepší vzdělání pro všechny děti. Tohle jsme my. Každý z nás si zaslouží mít k dispozici moderní vzdělávací metody a každý z nás si také díky tomu zaslouží dělat v životě práci, která je pro něj posláním a která ho skutečně naplňuje.“

Spravedlivý stát

„Máme zaručeny rovné podmínky před zákonem? Jak dosáhneme nezávislosti veřejnoprávních médií? Jsme jako společnost úspěšní například v boji proti korupci? 69 procent Čechů si myslí, že vláda odváděla v boji s korupcí špatnou práci. Česká republika byla v roce 2019 nejhorší ze 42 hodnocených zemí v plnění doporučení protikorupční skupiny Rady Evropy. Předchozí vláda odmítla zavést do praxe 13 ze 14 těchto doporučených protikorupčních opatření. Nade vše potřebujeme, aby se čestnost, slušnost a odvaha staly součástí života každého z nás. Tohle jsme my. A právě my, prostřednictvím svého jednání určujeme, zda budeme žít ve spravedlivé zemi.“

Zdraví a životní styl

„Toto téma je velice opomíjené a dnešní doba to jasně ukazuje. Bohužel marketingové průzkumy většině politických autorit neukazují výhodnost uchopit toto téma poctivě a vzít si ho za své. Přitom víme, že více než polovina dospělých v České republice trpí nadváhou. 16 procent dětí je obézních. Před pěti lety to bylo 10 procent. 40 procent dospělých se nevěnuje žádné pohybové aktivitě. Není příliš obtížné si uvědomit, jaká mají tato fakta dopad na naši imunitu a schopnost lépe odolávat například současné pandemii. Zdraví národa má samozřejmě zásadní vliv na kvalitu našich životů i ekonomiku státu. Tohle jsme my. Každý máme možnost žít šťastnější a zdravější život. Dělat pro své zdraví víc než doposud. Osobně jsem důkazem, že intenzivně a všestranně sportovat lze začít i po 40 letech věku.“

Země pro 21. století

„Je velice důležité, abychom se společně dokázali dívat dál než na příštích pár měsíců či jedno volební období. Abychom společně tvořili stát pro 21. století. K naplnění tohoto cíle je třeba se intenzivně věnovat otázkám inovace, digitalizace státní správy, životního prostředí, soběstačnosti a také rozvoji podnikatelské sféry. Je důležité identifikovat náš potenciál a společně za ním jít. Musíme se rovněž zaměřit na odstranění veškerých byrokratických a často i politických překážek, které by nám v dosažení uvedených cílů mohly zabránit. Tohle jsme my. My, kteří chceme žít v zemi, která je příkladem pro ostatní, a to v globálním kontextu.“

Svobodná společnost

„Naše svoboda je bohužel různými způsoby a opakovaně oslabována. Současná politická kultura není dobrým příkladem morálních hodnot, které by byly pro každého občana zárukou, že svoji svobodu neztratí. Hrozeb ztráty svobody je víc. Ukazuje se, jak snadné je přijít o objektivní a vyvážené informace ve veřejném prostoru. Vidíme a zažíváme, jak snadné je vyvolat v lidech strach a naši společnost rozdělovat. Aktuální vývoj přináší uvědomění, že pro zachování svobody je bezpodmínečně nutné, aby si její hodnotu uvědomovala většina z nás. A aktivně ji vyžadovala. Tohle jsme my. Každý z nás má právo žít ve skutečně svobodné zemi.

Jsem si vědom, že tento popis situace určité oblasti pojmenovává a naznačuje směr, nicméně pro nastartování procesu změn nestačí. Udělám vše pro to, aby naše společná práce přinesla co nejlepší výsledky. Nejedná se však o projekt, který lze stihnout za několik měsíců. Proto jsem připraven v této práci pokračovat s maximální intenzitou a dopadem jako prezident České republiky. Prezident, který bude stavět na osobní odvaze, odpovědnosti, pracovitosti a ostatních lidských hodnotách. Prezident musí reprezentovat především zájmy nás všech. Tímto tedy oficiálně oznamuji svou kandidaturu na prezidenta České republiky.“

Zajímavostí je, že v Divadle La Fabrika se představovali také Karel Schwarzenberg a Jiří Drahoš. Oba později v přímém prezidentském souboji prohráli s Milošem Zemanem, byť s malým rozdílem hlasů občanů České republiky. „Nejsem pověrčivý. Naopak mě těší, že toto místo má tu správnou energii,“ usmál se nový oficiální kandidát na prezidentský úřad.

Osmačtyřicetiletý Karel Janeček je spolumajitelem společnosti RSJ, která se zabývá obchodováním s finančními deriváty. Stál u zrodu Nadačního fondu proti korupci nebo Nadačního fond Neuron na podporu vědy. Neuron se od něj ale loni v listopadu distancoval po jeho proslovu při vyhlášení hudební ankety Český slavík. Janeček v něm mimo jiné kritizoval protiepidemická opatření vlády a případné očkování dětí. „To co jsem řekl na Slavíku, jsem myslel naprosto vážně a plně si za tím stojím. Považuji to za jednu z nejdůležitějších věcí moderní doby. Abychom neočkovali zdravé děti proti nemoci, která je neohrožuje. Kvůli tomu, abychom chránili sebe. To je pro mě neakceptovatelná věc. Zdůrazňuji zdravé děti. Samozřejmě mohou být speciální důvody, proč daný člověk i dítě má být očkován a má to smysl.“

Prezidentskou kampaň hodlá Janeček financovat z vlastní kapsy. „Co se týká peněz, je pravděpodobné, že se přiblížím zákonnému limitu, který je 40 milionů korun do prvního kola a dalších 10 milionů do druhého. Pro kvalitní kampaň jsou potřeba určité finanční náklady. Mám tu výhodu, že jsem schopen si to zaplatit sám. Jsem v tomto směru nezávislý a nemusím mít vůči někomu nějaké závazky. Například politické straně či jinému politickému uskupení. Není to v žádném rozporu s tím, že jsem kandidát lidí, kandidát občanské společnosti,“ dodal Karel Janeček.

Třetí přímá volba prezidenta České republiky proběhne začátkem příštího roku. Současná hlava státu už se o prezidentské křeslo ucházet nemůže, Miloši Zemanovi skončí druhé volební období. Jeho nástupce by mohl vzejít ze zhruba třiceti zájemců, kandidaturu však potvrdila zatím jen třetina. Favority jsou bývalý premiér Andrej Babiš a armádní generál ve výslužbě Petr Pavel. Do prezidentského klání přináší Karel Janeček zajímavou alternativu.Nepřehlédněte