Kraj sloučil dva strategické projekty, opozice požaduje jejich vyřazení

11.8.2022
Roman Kořinek

Dva strategické projekty Karlovarského kraje připravené k čerpání peněz z Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST) se propojí. Činnosti plánované agentury pro transformaci, která měla mimo jiné pomáhat s efektivnější podporou aktivit v území, se částečně včlení do projektu krajské kulturní a kreativní kanceláře – 4K, uvádí vedení kraje v tiskové zprávě. Opozice je ale zcela jiného názoru a poukazuje na špatně vybraný strategický projekt.

„Mnohé činnosti transformační agentury už na území regionu začali přirozeně vyvíjet i jiní územní aktéři. Díky tomu kraj mohl rozhodnout o propojení obou projektů, čímž docílí rovněž úspory v rámci celkové dotace z OPST,“ vysvětlila mluvčí Karlovarského kraje Jana Pavlíková.

Opoziční zastupitelka a členka komise pro Spravedlivou transformaci Gabriela Dostálová (ANO) ale tvrdí něco jiného. „Strategické projekty v našem kraji byly špatně a především netransparentně vybrány a kraj teď poprvé narazil na připomínky komise Ministerstva životního prostředí. Nyní se toto své pochybení a  problémy snaží schovat pod pojem “efektivní propojení” dvou, pro náš region, docela zbytečných, strategických projektů. My ale od samého začátku tvrdíme, že strategické projekty jsou netransparentně vybrané, krajští zastupitelé neznají ani všechny podané projekty do této výzvy, nikdy se o nich na zastupitelstvu nevedla diskuze, nehlasovalo se o nich,“ říká opoziční zastupitelka.

Kraj ale o žádných problémech neinformuje, tvrdí, že reaguje na doporučení expertní komise ministerstva životního prostředí, které OPST řídí a v poslední době se snaží nasměrovat strukturálně postižené regiony k úsporným opatřením v rámci celkové částky dotace.

„Myšlenka založení agentury pro transformaci je jednoznačně správná. Nicméně v průběhu přípravy strategických projektů se ukázalo, že činnosti, které jsme chtěli svěřit agentuře, tady přirozeně a logicky začaly vyvíjet a převzaly jiné subjekty. Jako příklad uvedu odbor regionálního rozvoje krajského úřadu zabývající se tvorbou územních studií, územně analytických podkladů, či Karlovarskou agenturu rozvoje podnikání, jež se věnuje aktivitám v oblasti chytrých řešení a digitalizace. Na své záměry jsou navíc schopné využít finance z jiných finančních zdrojů EU mimo Operační program Spravedlivá transformace a mohou svou činnost v tomto ohledu dál úspěšně rozvíjet i ve vazbě na projekt krajské kulturní a kreativní kanceláře – 4K. Pomůže nám to významně snížit finanční i personální nároky spojené s případným založením transformační agentury,“ vysvětlil krajský radní Patrik Pizinger (Místní).

A právě jakési dublování činností, netransparentnost celého procesu transformace a špatný výběr strategických projektů od začátku hlasitě kritizuje krajská opozice. „Navrhovala jsem vyřazení obou těchto projektů právě proto, že tyto činnosti buď již dnes zajišťuje Krajská agentura rozvoje podnikání, krajská Hospodářská komora a další subjekty a právě u těchto organizací by šlo popřípadě rozšířit jejich činnost. Náš strukturálně postižený kraj potřebuje především produktivní investice a příchod nových zaměstnavatelů. Snažila jsem se všechny přesvědčit, že ušetřené peníze by se daly použít na některé smysluplnější a pro region přínosnější projekty, které přinesou právě zmiňovaná nová pracovní místa. Bohužel, tato snaha byla marná a byla jsem přehlasována,“ doplňuje Gabriela Dostálová.

Opozice dlouhodobě kritizuje celý proces transformace Karlovarského kraje. Poukazuje na podivný a zastupitelům zcela utajený výběr projektů, absenci veřejné i odborné diskuse, netransparentní proces hodnocení a mnoho dalšího. „„Sporné jsou podle našeho názoru i některé další projekty, které rozhodně nemůžeme považovat za strategické pro rozvoj našeho regionu,“ doplňuje exhejtman a krajský zastupitel Petr Kubis (ANO). I on požaduje, aby se celý proces výběru strategických projektů opakoval, nebo aby bylo zastupitelům, jako nejvyššímu orgánu kraje, jasně a srozumitelně vysvětleno, kdo projekty vybíral, kdo je hodnotil a jak je hodnotil.

Vedení kraje ale žádnou diskusi nepřipouští a stále tvrdí, že proces transformace probíhá podle pravidel Evropské unie a českých ministerstev. Nynější nečekané spojení projektů, které bylo navíc provedeno na popud expertní komise, ale může vyvolat obavy z dalších připomínek řídících orgánů. I přesto a i přes nesouhlas opozice ale záměr včlenit vybrané aktivity transformační agentury do projektu krajské kulturní a kreativní kanceláře – 4K schválila na svém jednání 9. srpna 2022 Komise pro transformaci regionu, Fond spravedlivé transformace a energetiku při Radě Karlovarského kraje.

Projekt „Krajská kulturní a kreativní kancelář – 4K“ se v budoucnu zaměří na podporu začínajících podnikatelů, mikro- a malých podniků, neziskových organizací. Podpoří kreativní vzdělávání v kraji, manuální a další dovednosti dětí a studentů se zvláštním ohledem na podporu dětí ze sociálně slabých rodin. Cílem projektu je dále využití inovačního potenciálu v regionu propojováním výzkumných pracovišť s podnikateli v regionu, paměťovými a kulturními institucemi. Bude propagovat oblast kultury a rozvíjet její potenciál, vznik kulturních a komunitních center. Zároveň zastřeší centra tradičních řemesel.

Zdroj: vzNepřehlédněte