• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Králův Dvůr získal krajskou dotaci na další etapu obnovy městské zeleně

  13.2.2018
  Ondřej Hudec

  Plánovanou třetí etapou bude letos pokračovat revitalizace zeleně v Králově Dvoře. Vedení radnice se znovu podařilo získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí.

  Projekt revitalizace významné sídelní zeleně v intravilánu města Králův Dvůr začne již v březnu kácením, odstraňováním dřevin a arboristickými zásahy. Během jarních měsíců pak bude připravena půda a proběhne výsadba stromů a keřů. Od poloviny května až do konce září budou založeny a vysety travní a luční porosty a dokončeny finální práce.

  Králův Dvůr bude uklízet nový multifunkční vůz

  Celková cena třetí etapy realizace činí necelých 6,3 miliónů korun, ale díky transparentnímu výběrovému řízení bude cena určitě nižší. Projekt počítá s výsadbou stovek stromů a keřů jako jsou například javory, habry, duby, buky, lípy či třešně, z keřů pak ptačí zoby, šeříky, kaliny, svídy, brsleny a mnoho dalších druhů.

  První řešenou lokalitou, kde proběhne revitalizace zeleně, je hřbitov v městské části Počaply. V projektu je dále řešená i doprovodná zeleň podél přístupové cesty na hřbitov. U zámku ve městě Králův Dvůr se podél potoka nachází malý pás neudržované zeleně. Hlavním pohledovým elementem je zde dožívající výsadba ovocných dřevin a náletový porost.

  Králův Dvůr u Berouna plánuje vybudovat novou školku pro cca 70 dětí. Bude to stát 20 milionů korun

  V rámci obnovy parku dojde i na hřiště pro psy

  U nového nadjezdu směrem na Karlovu Huť se nachází malý zanedbaný park, v němž převažují vlhkomilné dřeviny a náletové porosty. I ten dostane v této fázi obnovy zeleně novou podobu. Do projektu je zahrnuta i plocha sídelní zeleně u křižovatky v městské části Zahořany. Nad rámec tohoto projektu zde město plánuje výstavbu prvního „agility hřiště“ pro psy. V nedávné době tu byl vybudován nový chodník a jeho okolí je rovněž předmětem řešení projektu.

  „Hlavním cílem projektu je vytvořit v našem městě plně funkční plochy veřejné zeleně. Na základě zhodnocení zdravotního stavu jednotlivých dřevin, budou vybrány dřeviny, jež budou na lokalitách ponechány a vytvoří základní kostru porostů. Čisté a zdravé ovzduší, ale třeba i vznik zázemí pro život ptactva a drobných živočichů, je pro nás jednou z priorit,” uvedl starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

  Zámek Králův Dvůr se vrací do doby Rudolfa II.

  V lokalitách křižovatka na Zahořany a park u nadjezdu budou součástí nové sadovnické koncepce také lavičky
  pro odpočinek. Zvoleny jsou lavičky s betonovou konstrukcí, které budou lépe odolávat vandalismu. V prostoru parku u nadjezdu zase bude umístěn lanový herní prvek podporující balanční schopnosti a hbitost. Rovněž zde bude instalováno pérové houpadlo a houpačka pro malé děti.

  FOTO: Králův Dvůr

  Králův Dvůr - Město Králův DvůrKrálův Dvůr - Zámek Králův DvůrKrálův Dvůr - Město Králův DvůrKrálův Dvůr - Město Králův DvůrKrálův Dvůr - Město Králův Dvůr

  „V průběhu posledních čtyř let bylo v předchozích etapách revitalizace zeleně v Králově Dvoře vysázeno více jak 30 tisíc stromů a keřů a vše bylo financováno prostřednictvím dotací,“ dodává závěrem Petr Vychodil.

     Nepřehlédněte