Kterou cizí zemi mají Češi podle průzkumu nejraději?

3.2.2022
Redakce

Z různých zemí je Čechům nadále nesympatičtější Slovensko. Na druhém místě je Rakousko, následované Francií a Británií. Naopak za nejméně sympatické státy Češi považují Turecko, Rusko a Čínu. Vyplývá to z dnes zveřejněných výsledků průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), který se konal na přelomu loňského listopadu a prosince.

Autoři výzkumu zajímal vztah Čechů ke 13 vybraným státům. Respondenti je hodnotili podobně jako ve škole známkami jedna až pět. Hodnocení jedna znamenalo, že daná země jim je velmi sympatická, zatímco pětkou mohli dotázaní označit stát velmi nesympatický.

Stejně jako v minulých letech průzkum ukázal, že nejvřelejší vztah mají Češi ke Slovenské republice, a to s poměrně velkým náskokem oproti ostatním zemím. U Slovenska jako jediné země více než polovinu odpovědí tvořila varianta „velmi sympatická“. Při sečtení známek jedna a dva vyjádřilo sympatie ke Slovensku 88 procent respondentů.

Druhé nejvyšší sympatie vyjádřili čeští občané k Rakousku. Součet známek jedna a dva tvořil v jeho případě čtyři pětiny odpovědí. Jednoznačně převažující sympatie se objevovaly rovněž v případě Francie a Velké Británie.

U Maďarska a Polska uvedly hodnotu jedna, či dvě přibližně dvě třetiny respondentů. Nadpoloviční podíl sympatií zaznamenalo ještě Německo a USA. Převažující, avšak nikoliv nadpoloviční podíl sympatií veřejnosti průzkum zaznamenal v případě Ukrajiny a Izraele.

U zbývajících tří zemí, Turecka, Ruska a Číny, v odpovědích více či méně převažovaly antipatie, vyjádřené hodnocením čtyři, nebo pět. V případě Turecka a Ruska se podíl sympatizujících pohyboval okolo jedné čtvrtiny a podíl nesympatizujících okolo dvou pětin. Nejmenší podíl sympatií zaznamenala Čína, kterou zároveň skoro polovina respondentů naopak ohodnotila známkami čtyři, či pět.

V porovnání s listopadem 2019, kdy CVVM dělalo podobný průzkum naposledy, se statisticky významně zlepšilo hodnocení všech zemí vyjma Slovenska. Nejvýznamnější nárůst sympatií zaznamenal aktuální průzkum u Izraele a Ukrajiny.

Názory lidí k aktuálnímu průzkumu sbíralo CVVM loni mezi 13. listopadem a 27. prosincem. Zapojilo se do něj 874 občanů ČR ve věku od 15 let.

Zdroj: ČTKNepřehlédněte