Kvůli covidu se budou zkoumat splašky v kanalizaci, dávají přesný obraz o stavu epidemie

28.10.2021
Jan Štoll

Rozbor vzorků odpadních vod, který slouží k mapování epidemie covidu-19, se z Prahy rozšíří do Brna, Ostravy a Plzně. Oznámil to Státní zdravotní ústav (SZÚ).

Monitoring splašků umožňuje získat poměrně přesné informace o výskytu viru v dané lokalitě, a to s několikadenním náskokem před klinickými příznaky onemocnění. Získaná data mohou pomoci s předstihem přijímat opatření proti šíření koronaviru.

Metoda sledování vývoje epidemie covidu-19 je založena na tom, že většina nakažených masivně vylučuje zbytky viru ve stolici, a virová RNA se tak dostává do odpadních vod. Vědci z VŠCHT při rozboru vzorků v Praze na základě dlouhodobého monitoringu konstatovali, že množství virové RNA v odpadní vodě jasně koreluje s průběhem epidemie. Na začátku října upozornili na to, že podle dat se v hlavním městě v druhé polovině září pohybovalo tři až pět tisíc osob nakažených covidem. Ministerstvo zdravotnictví jich v té době přitom ve městě evidovalo jen necelých 1200.

„Monitoring zachytí i viry od nakažených osob bez příznaků. Navíc tělo vylučuje virus dříve, než pacienti cítí příznaky. Oproti klasickému systému sledování pomocí testování jednotlivců tak může poskytnout tento přístup, dle dosavadních zjištění, informační náskok zhruba deseti dnů,“ uvedla ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková.

Pravidelně dvakrát týdně budou proškolení pracovníci vodovodů a kanalizací odebírat vzorky odpadních vod v páteřních kanalizacích i v Brně, Ostravě a Plzni. Odebraný materiál se následně vyšetří metodou PCR v laboratořích Zdravotního ústavu v Ostravě a Státního zdravotního ústavu v Praze.

Pozitivní nálezy s výskytem koronaviru se budou dále zkoumat takzvanou diskriminační PCR, v případě potřeby i celogenomovou sekvenací k přesnému určení mutace či varianty viru, informoval SZÚ. Výsledek dostanou příslušné hygienické stanice i ministerstvo zdravotnictví, které tato zjištění mohou zohlednit při přijímání protiepidemických opatření.

„Tato metoda, pokud se v praxi osvědčí, by nám mohla umožnit monitorovat celá města i jiné vybrané lokality, třeba i s nárazovou koncentrací lidí při hromadných akcích, a to aniž by všichni individuálně museli na testy,“ dodala Macková.

Na monitoringu se podílí kromě Státního zdravotního ústavu také Krajský hygienická stanice Brna, Brněnské vodárny a kanalizace ve spolupráci s Vysokým učením technickým Brno, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. Zavádět se bude postupně do konce letošního roku a v prvním pololetí roku 2022.

STO/ČTKNepřehlédněte